Hiệu quả từ chính sách về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình


Qua 12 năm (2006 - 2018) thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía Bắc giáp Thái Nguyên và Tuyên Quang, phía Tây giáp Phú Thọ, phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Là tỉnh nằm trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với vùng đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Bởi vậy, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chia làm 3 vùng sinh thái: Đồng bằng, trung du và miền núi. Vĩnh Phúc có tổng diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp gần 34 nghìn ha. Trong đó diện tích rừng đặc dụng là gần 16 nghìn ha, rừng phòng hộ 4 nghìn ha, rừng sản xuất gần 14 nghìn ha. 
Nhận thức tầm quan trọng của tài nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống, dân sinh của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Đảng bộ, chính quyền của tỉnh qua các thời kỳ luôn bám sát chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp.
 
Lực lượng kiểm lâm huyện Lập Thạch trao đổi các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc 
và bảo vệ rừng đối với các hộ trồng rừng xã Bắc Bình
 
Đồng thời, cụ thể hóa, vận dụng vào thực tiễn quản lý rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh; sắp xếp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, huy động các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, dân nghèo tại chỗ. 
Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ông cho biết: Trong giai đoạn 2006 - 2016, tỉnh Vĩnh Phúc đã lập hồ sơ giao trên 6 nghìn ha cho 807 cá nhân, hộ gia đình và 05 tổ chức để quản lý sử dụng. Trong đó đã bàn giao trên 2 nghìn ha cho 211 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Nhờ làm tốt công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số, vì vậy mà trong những năm qua diện tích rừng trên địa bàn luôn được chăm sóc và bảo vệ tốt; số vụ vi phạm hành chính trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản giảm đáng kể, năm 2018 toàn tỉnh xảy ra 21 vụ. Tỷ lệ che phủ rừng sau 12 năm từ 2006 - 2018 được nâng lên từ 18,7% năm 2006 lên 24,38% năm 2018. 
Nếu như trước đây, công tác bảo vệ rừng ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn thì từ khi thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình thì người dân ngày càng tham gia nhiều vào công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng, nhiều cộng đồng nhận khoán đã xây dựng hương ước bảo vệ rừng, đời sống của người dân trong xóm được cải thiện, người dân rất tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Là hộ gia đình được giao khoán và bảo vệ 03 ha rừng, hàng năm hộ anh Nguyễn Huy Trung, thôn Đồng Chỉ, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch đã tập trung chăm sóc và bảo vệ rừng từ đó rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh, nhờ vậy mà anh đã yên tâm gắn bó với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng hơn. Anh Trung cho biết: Những năm qua nhờ chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước gia đình tôi đã được nhận giao khoán diện tích đất rừng. Nhờ có sự hướng dẫn về cách trồng, chăm sóc và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) của lực lượng kiểm lâm huyện Lập Thạch mà những năm qua phần diện tích rừng của gia nhà tôi luôn xanh tốt, sản lượng gỗ khai thác luôn đạt cao, nhờ đó mà kinh tế gia đình tôi dần đi lên, có của ăn, của để và cho con cái tôi ăn học. Nhờ rừng mà gia đình tôi có cuộc sống như ngày hôm nay, vì vậy tôi luôn xác định là sẽ gắn bó lâu dài với rừng hơn.
Bên cạnh đó lực lượng kiểm lâm tỉnh luôn sát sao hướng dẫn kỹ thuật trồng 
và lựa chọn những cây giống chất lượng
 
Thông qua việc khoán rừng, đã góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng, bên cạnh đó góp phần tăng thu nhập tạo động lực cho người dân gắn bó bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống trên địa bàn. 
Bắc Bình là một xã miền núi của huyện Lập Thạch, với diện tích đất tự nhiên là 1.111 ha, trong đó đất rừng chiếm 3/4 diện tích. Chủ trương giao khoán đất rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số đã thực sự đi vào lòng dân đối với nhân dân trong xã. Thực tế cho thấy, từ ngày được nhận khoán người dân nơi đây đã rất hăng say trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, vì rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ sản xuất. Từ làm rừng mà người dân nơi đây đã phát triển kinh tế rất tốt, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều cơ sở chế biến gỗ được ra đời, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhờ đó mà kinh tế của người dân trong xã ngày một đi lên. Nhờ việc người dân có ý thức hơn trong việc trồng và bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương. Những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và lực lượng kiểm lâm khu vực, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, có kế hoạch phòng chống cháy rừng và chăm sóc rừng để đảm bảo mục tiêu phủ xanh đồi núi trọc trên địa phương. Đó là những chia sẻ của ông Phùng Xuân Thành - PCT UBND xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch.
Là một trong những đơn vị điển hình làm tốt công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số. Đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Lập Thạch đã giao khoán trên 4 nghìn ha cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức quản lý. Trong đó đã giao khoán cho 01 tổ chức với diện tích 598 ha còn lại là của các cá nhân và hộ gia đình.  Nhờ đó mà số vụ vi phạm về rừng và cháy rừng trên địa bàn giảm đáng kể, đời sống của người dân được hưởng lợi từ rừng cũng ổn định hơn, nhờ đó tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép đã giảm hẳn. 
Việc giao khoán rừng cho các hộ không những đã làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác bảo vệ rừng, mà còn làm tăng khả năng phòng hộ làm giảm thiểu tình trạng mất rừng, suy thoái rừng, và nâng cao chất lượng rừng chống biến đổi khí hậu, góp phần đáng kể trong việc nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, số vụ cháy rừng và diện tích rừng thiệt hại do cháy rừng giảm rõ rệt, các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng giảm đáng kể.
 
Nhờ hiệu quả kinh tế từ rừng mang lại mà hiện nay người dân đã chú trọng 
đến công tác phát triển và bảo vệ rừng
 
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hoàn - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch bà cho biết: Nhờ làm tốt công tác giao khoán đất rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số mà từ đó trách nhiệm và nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là người dân đã chú trọng đến công tác đầu tư phát triển và bảo vệ rừng. Đối với công tác trồng rừng, người dân đã lựa chọn những loài cây năng suất, chất lượng cao. Nếu như giai đoạn 2015 trở về trước, sản lượng, năng suất chất lượng rừng chỉ đạt 60 - 70 m3/ha thì từ năm 2015 trở lại đây năng suất rừng đã đạt 120 - 150 m3/ha. Người dân đã chú trọng đến việc lựa chọn những giống cây lâm nghiệp mới, chất lượng như: U6, vĩ cự PU99, keo PV10, PV16, từ đó hiệu quả kinh tế cho người làm rừng đạt hiệu quả cao. Người dân ngày càng nâng cao nhận thức, như công tác PCCCR đã được thể hiện một cách rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền; công tác PCCCR, người dân phải đảm bảo từ khâu phát dọn, thu dọn, xử lý thực bì theo quy trình hướng dẫn. Đặc biệt mùa khô hanh 2018 - 2019 trên địa bàn huyện đã không để xảy ra các vụ cháy rừng, không xảy ra các vụ khai thác, chặt phá rừng trái phép.
Việc giao đất, giao rừng và công nhận quyền hợp pháp lâu dài đã tạo tâm lý ổn định cho người nhận, tạo động lực cho cộng đồng và hộ gia đình huy động nguồn lực vào bảo vệ và phát triển rừng. Sau hơn 10 năm, hầu hết diện tích rừng trồng mới, rừng tự nhiên tái sinh, tỷ lệ độ che phủ trên địa bàn tỉnh đều tăng; hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, đồng thời bảo tồn, phát triển hệ sinh thái./.

Ngày đăng: 15/03/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 454

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website