Các địa phương trong tỉnh tập trung sản xuất vụ Đông 2020


Thời điểm này, theo báo cáo của các huyện, thành phố, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 8.000 ha cây trồng vụ Đông,  đạt trên 50% kế hoạch. Vụ Đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 16.000 ha cây hàng năm, với giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc triển khai hàng loạt các giải pháp thúc đẩy sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạchđề ra.

Những ngày này, bà con nông dân huyện Yên Lạc đã gieo trồng được 1.412 ha cây trồng vụ Đông, đạt trên 50% kế hoạch. Vụ đông 2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2.780 ha, trong đó các cây trồng chính như: Cây ngô: 1.030 ha; Lạc: 18 ha; Khoai lang: 225 ha; Rau các loại: 700 ha; Đậu tương 653ha; Cây trồng khác: 154 ha. Để nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế ngay từ đầu vụ, UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh như hỗ trợ sản xuất rau, quả an toàn theo VietGAP; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác…. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh và khuyến khích dồn thửa đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Theo kế hoạch vụ đông năm 2020, huyện Lập Thạch phấn đấu trồng 2.700 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô: 1.200 ha; cây khoai lang: 320ha; cây đậu tương: 25ha, cây Lạc: 40ha; rau xanh các loại: 350ha và các loại cây trồng khác.  Nhằm khuyến khích nông dân trồng cây hàng hóa vụ đông năm 2020, huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ 45ha bí đỏ (gồm Đồng Ích 20,0ha, Bàn Giản 20ha và Triệu Đề 5ha) giúp người sản xuất nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Đồng thời  tổ chức rà soát xây dựng quy hoạch vùng, trồng cây vụ đông theo từng loại cây trồng; Chủ động khắc phục diễn biến thời tiết; Triển khai chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ cho sản xuất cây trồng vụ đông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vụ Đông năm 2020,cùng với triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cân đối, hợp lý và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Thực hiện đa dạng hoá cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, tăng diện tích khoai lang, mở rộng diện tích ngô sinh khối... kết hợp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế.

Với giải pháp đồng bộ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, Vĩnh Phúc quyết tâm sẽ giành thắng lợi trong vụ Đông năm 2020.

Ngày đăng: 09/10/2020 Tác giả: Hồng Đức – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 142

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website