Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021


Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 38.500 ha. Trong đó, diện tích cây lúa 29.500 ha, sản lượng lúa ước đạt 184.965 tấn. Hiện nay, trên khắp cánh đồng ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh người dân đang nô nức xuống đồng cấy lúa Xuân. Đồng thời, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc đang tập trung chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực để triển khai vụ Đông Xuân hiệu quả, sản xuất đúng khung thời vụ tốt nhất.

Năm 2021, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, mở rộng quy mô các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa để tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương dồn thửa đổi ruộng, từ đó chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhất là khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch để giảm áp lực thời vụ, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch hại; sử dụng nguồn nước tưới hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Bà Nguyễn Việt Xuân, Phó chi cục trưởng, chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Hiện nay đã đến lịch khung thời vụ gieo cấy lúa trà Xuân muộn, bà con nên khẩn trương ra đồng gieo mạ, cấy lúa để đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Đối với lúa Xuân muộn thì bà con cần phải làm mạ có che phủ nilon để bảo vệ mạ, đối với phần diện tích lúa đã cấy bà con nên thương xuyên thăm đồng giữ lớp nước mặt để bảo vệ giữ ấm cho cây mạ tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Người dân xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đang xuống đồng cấy lúa

Cùng với đó, việc tăng cường đầu tư thâm canh, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng trừ dịch hại để tăng năng suất, sản lượng, tăng diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng; giảm lượng giống gieo trên đơn vị diện tích nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất; hạn chế sử dụng và loại bỏ dần ra khỏi cơ cấu những giống đã có biểu hiện thoái hóa, nhiễm sâu bệnh. Đồng thời, đưa một số giống trình diễn có năng suất và chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất thử để thay dần các giống thoái hóa.

Với việc tăng cường công tác chỉ đạo, vào cuộc của các cấp các ngành cùng với sự nỗ lực sản xuất của người nông dân trên địa bàn tỉnh, tin tưởng rằng, vụ Đông Xuân 2020 - 2021 sẽ giành thắng lợi./.

Ngày đăng: 09/02/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 122

Tin sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website