Nông dân Sông Lô xuống đồng chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2021


Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, huyện sông Lô cơ bản đã hoàn thành diện tích gieo cấy lúa. Hiện tại cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng và bắt đầu đẻ nhánh. Những ngày này, bà con nông dân huyện Sông Lô đang tích cực bám sát đồng ruộng, chủ động tích trữ lớp nước mặt ruộng, bón phân thúc và tỉa dặm để cây lúa được sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Thắm, thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô cho biết: Gia đình bà cấy 3 sào lúa, hiện cây lúa đang vào giai đoạn đẻ nhánh, thời tiết ấm dần tạo điều kiện cho cây phát triển nên bà thường xuyên đi thăm đồng để đắp bờ giữ nước; tranh thủ thời tiết nắng ấm bón thúc đầy đủ, kịp thời phân đạm, lân, kali, để cây lúa đẻ nhánh tập trung; đồng thời, tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Nông dân xã Phương Khoan, huyện Sông Lô đang xuống đồng chăm sóc cây lúa

Hiện nay, thời tiết nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển, tuy nhiên đây cũng là điều kiện tốt cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Để chủ động trong sản xuất, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Sông Lô đã tiến hành hướng dẫn bà con nông dân nhiều biện pháp chăm sóc bảo vệ mùa màng, thường xuyên ra đồng theo dõi quá trình sinh trưởng của cây lúa, tiến hành phun thuốc trừ sâu theo đúng quy trình kỹ thuật, bón phân cân đối giữa các loại phân đạm, lân, kali. Đồng thời, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, bón phân, làm cỏ, lấy nước vào ruộng và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh.

Với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành cùng với sự chủ động của người nông dân trong việc chăm sóc  và phòng trừ sâu bệnh hại lúa ngay từ đầu vụ, tin rằng, nông dân trong huyện Sông Lô nói riêng và người dân trong tỉnh nói chung sẽ giành thắng lợi trong vụ lúa Đông Xuân 2020-2021/.

Ngày đăng: 24/02/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 82

Tin sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website