Huyện Vĩnh Tường chủ động chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 giành thắng lợi


Vụ Đông Xuân 2020-2021, Vĩnh Tường phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 7.340 ha, trong đó, diện tích cây lúa 5.700 ha. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang nô nức xuống đồng gieo cấy.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phòng Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Tường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tham mưu với UBND huyện làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất. Đặc biệt quan tâm các cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo chương trình Tái cơ cấu giai đoạn mới tiếp tục được dự thảo ban hành, chú trọng phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp có ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp có liên kết theo chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt như bí đỏ, cà chua, rau ăn lá các loại, cây ăn quả… Chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường.Tuyên truyền mở rộng áp dụng các TBKT mới, những giống cây trồng mới được đánh giá có hiệu quả đưa vào sản xuất.

           Tiếp tục chỉ đạo việc dồn thửa, đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo trồng đến thu hoạch và bảo quản chế biến. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, dần hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn. Chủ động điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ hợp lý, kịp thời. hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ.

Bà con nông dân tập trung cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Ông Đặng Xuân Trường – Cán bộ phụ trách Nông nghiệp xã Vũ Di cho biết về công tác triển khai gieo cấy lúa vụ Xuân 2021trên địa bàn xã Vũ Di: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 của UBND huyện Vĩnh Tường, Nghị quyết của Đảng ủy- UBND xã Vũ Di, HTX Vũ Di triển khai thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ của sở Nông nghiệp và phòng nông nghiệp chỉ đạo, HTX chủ động trong công tác điều hành bơm nước giúp cho các hộ cày bừa, gieo cấy. Chỉ đạo tưới dưỡng cho 90% diện tích lúa cấy trong tết; sau cấy đã triển khai tập trung diệt chuột đợt 1.

Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến bà con nông dân tăng cường sử dụng phân hỗn hợp, phân kali, phân hữu cơ vi sinh, bón phân cân đối và hợp lý với từng giai đoạn của từng loại cây trồng. Đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bơm, tích trữ nước; phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp quản lý chặt chẽ nguồn nước, thống nhất lịch tưới cụ thể.

 Ông Lê Huy Quân – Giám đốc HTX Cao Đại cho biết: Vụ Đông Xuân 2020-2021 xã Cao Đại gieo cấy 175 ha lúa, các hộ đã gieo cấy đúng khung thời vụ và kết thúc cấy vào ngày 18/2. Hiện nay HTX đã chú trọng giữ nước dự trữ trong các hồ, ao để  đảm bảo lượng nước tưới dưỡng.

        Việc chủ động chỉ đạo sản suất vụ Đông Xuân 2020-2021 của các cấp, các ngành, các địa phương huyện cùng với sự nỗ lực sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tin tưởng rằng, vụ Đông Xuân 2020 - 2021sẽ giành thắng lợi./.

Ngày đăng: 19/02/2021 Tác giả: Bích Ngọc - Số lần được xem: 66

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website