Thành phố Vĩnh Yên thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng


Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trong năm 2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH- CCTT&BVTV ngày 30/07/2021 về thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 và công văn số 348/CCTT&BVTV-HCTH về giao nhiệm vụ thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng năm 2021, đồng thời, cán bộ Chi cục cũng thường xuyên thăm đồng và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất trong việc sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng” và hướng dẫn bà con nông dân việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng cách, đúng quy định và hiệu quả.

Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hiện đã xây dựng được 83 hố thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, hàng năm, Trạm Trồng trọt & BVTV thành phố Vĩnh Yên thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng thuốc BVTV hiệu quả và phối hợp với chính quyền các xã, phường trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng theo quy định để không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cán bộ Trạm BVTV TP.Vĩnh Yên đang hướng dẫn người dân cách thu vỏ thuốc BVTV sau sử dụng từ các bể chứa

Bà Bùi Thị Minh Hảo, Trạm trưởng trạm Trồng trọt & BVTV thành phố Vĩnh Yên cho biết: Thực hiện kế hoạch thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng của Chi cục Trồng trọt & BVTV năm 2021, Trạm trồng trọt & BVTV thành phố Vĩnh Yên đã chủ động phối hợp với UBND xã, phường trên địa bàn thành phố hướng dẫn người nông dân cách sử dụng thuốc BVTV đúng cách và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng theo đúng quy định, qua đó, đã góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho cánh đồng sản xuất luôn an toàn, hiệu quả.

Trên cánh đồng xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên hiện đã xây dựng được 41 hố thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hàng năm, UBND xã đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân công tác thu gom bao bì , vỏ thuốc BVTV sau sử dụng vào đúng nơi quy định, đồng thời, phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh tổ chức vận chuyển vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đi xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Bà Bùi Thị Thu Hà, cán bộ Nông nghiệp xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên cho biết: Nhận thức được tác hại từ vỏ thuốc BVTV sau sử dụng không được xử lý theo đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm, UBND xã đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh hướng dẫn người nông dân đặt vỏ thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể chứa theo quy định và tổ chức công tác thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng đúng cách đạt hiệu quả, từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường.

Qua việc triển khai công tác thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, đã giúp thay đổi dần thói quen vứt vỏ thuốc BVTV tại các cánh đồng, mương rãnh. Cùng với đó, địa phương cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an toàn đồng ruộng, nhất là việc thay đổi thói quen lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất, đảm bảo cho môi trường sinh thái luôn phát triển bền vững./.

Ngày đăng: 08/12/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 62

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website