Vĩnh Phúc chủ động công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022


Để chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNN&PTNT ngày 01/4/2022 về Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2022; Công văn số 1034/SNN&PTNT-CNTY ngày 05/5/2022 về thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022.

Theo đó, từ ngày 05/5 - 15/6/2022, toàn tỉnh sẽ tổ chức triển khai tiêm phòng đợt 01 với 06 loại bệnh cho gia súc, gia cầm là: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng trâu bò và Dại ở chó, mèo. Đồng thời, giao cho Chi cục Chăn nuôi & Thú y trên cơ sở đăng ký số lượng vắc xin và hóa chất phục vụ tiêm phòng của các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ, cấp phát kịp thời vắc xin, hóa chất để các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND cấp xã tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022 đảm bảo theo kế hoạch và hiệu quả; thành lập các Tổ chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đến cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Hiệp Khôi, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi & Thú y cho biết: Để triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi đợt 1/2022, Chi cục Chăn nuôi & Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác tiêm phòng; giao các Trạm Chăn nuôi & Thú y các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng.Chi cục đã thành lập Tổ chỉ đạo phối hợp với các bộ phận chuyên môn và UBND cấp xã tổ chức hướng dẫn tiêm phòng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai. Đến nay, Chi cục cũng đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, thuốc sát trùng và vật tư sẵn sàng phục vụ cho công tác tiêm phòng đạt hiệu quả.

Công tác tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi

đợt 1/2022 trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 05/5 - 15/6/2022

Song song với đó, ở các địa phương cũng thành lập Tổ chỉ đạo công tác tiêm phòng cấp huyện, cấp xã để kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai tiêm phòng vắc xin, phun KTTĐ môi trường chăn nuôi tại cơ sở; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình tổ chức, thực hiện; giám sát, quản lý chặt chẽ vật tư, vắc xin, hóa chất KTTĐ đảm bảo đúng theo quy định. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, KTTĐ và các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn để người chăn nuôi chủ động phối hợp thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc cho biết: Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022, UBND xã Đồng Văn đã thành lập các tổ chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ thú y xã xây dựng kế hoạch, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn nắm được các cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêm phòng; giao cán bộ thú y xã phối hợp hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đảm bảo đạt hiệu quả.

Cán bộ thú y xã đang tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1/2022 cho hộ chăn nuôi

Là một hộ chăn nuôi gia cầm lâu năm, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, triển khai công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022, gia đình anh Trần Văn Khải, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc luôn chủ động tham gia đầy đủ công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm và thực hiện việc phun khử trùng tiêu độc khu chăn nuôi, nhờ đó mà đàn vịt của gia đình anh luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Anh Khải cho biết: Gia đình anh đã chăn nuôi vịt được hơn 10 năm nay, trong quá trình chăn nuôi, gia đình luôn được cán bộ thú y xã quan tâm, hướng dẫn các kỹ thuật trong chăn nuôi hiệu quả. Đợt này, được địa phương tuyên truyền về công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, gia đình anh đã tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn vịt và phun khử trùng tiêu độc khu chuồng nuôi để đảm bảo các điều kiện chăn nuôi hiệu quả.

Với sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, ngành, địa phương cùng sự chủ động tham gia của người chăn nuôi trong việc triển khai công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có hiệu quả; giúp cho đàn vật nuôi có điều kiện phát triển tốt, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh luôn phát triển bền vững./.

Ngày đăng: 06/05/2022 Tác giả: Nguyễn Duy Vinh - Số lần được xem: 39

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website