Trồng trọt

Hiệu quả bước đầu của phương pháp bảo quản bưởi sau thu hoạch
24/04/2018
Việc dư thừa nông sản trong thời gian chính vụ và thiếu hụt trong thời gian trái vụ đang là một bài toán khó đối với nông sản Việt Nam.
Xem chi tiết »
Trung tâm phát triển Lâm-Nông nghiệp Vĩnh Phúc trồng mới trên 40 ha rừng sản xuất năm 2018
20/04/2018
Hiện nay, Trung tâm Trung tâm phát triển Lâm-Nông nghiệp Vĩnh Phúc đang quản lý gần 900 ha rừng, trong đó rừng sản xuất chiếm 570 ha, còn lại là rừng phòng hộ. Hàng năm nhờ làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và trồng mới nên đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết »
Sông Lô: Trồng rừng sản suất cho hiệu quả kinh tế cao
19/04/2018
Sông Lô là huyện miền núi với gần 4.000 ha đất đồi rừng, trong đó diện tích rừng sản xuất chiếm gần 1.500 ha. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng rừng thâm canh, phát triển kinh tế đồi rừng đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, giải quyết việc làm, ngày càng có nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ hướng đi hiệu quả này.
Xem chi tiết »
Trồng cây Thanh long ruột đỏ- hướng đi đúng của huyện Lập Thạch
16/04/2018
Huyện Lập Thạch từ khi ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 26/07/2016 cùng với Kế hoạch số 103/UBND-NN ngày 19/9/2017 về việc phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2020 thì công tác chuyển đổi cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao theo hướng chất lượng, giá trị đã được quan tâm đầu tư đúng mức;
Xem chi tiết »
Sản xuất lúa giống tại Trại Giống cây trồng Mai Nham
16/04/2018
Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham là đơn vị sản xuất trực thuộc Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh phúc, có nhiệm vụ sản xuất các loại giống cây trồng để cung ứng cho nông dân trong tỉnh. Hiện nay, Trại có 20ha đất canh tác, hệ thống nhà kho, nhà sấy chế biến được đầu tư, cơ giới hóa được áp dụng tối đa nên năng suất lao động, chất lượng lúa giống được nâng lên. Hàng năm, Trại sản xuất được gần 200 tấn lúa giống các loại.
Xem chi tiết »
Cao điểm phòng chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018
12/04/2018
Hiện nay, lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng; lúa Xuân muộn đang giai đoạn đứng cái - làm đòng. Thời tiết trong thời gian qua tương đối thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
Xem chi tiết »
Tập trung chăm sóc cây thanh long giai đoạn sau khi thu hoạch quả
12/04/2018
Với tư duy làm nghề mới, người dân huyện Lập Thạch đã phủ xanh những vùng đồi cằn cỗi thành trang trại thanh long sai trĩu quả.
Xem chi tiết »
Kế hoạch thực hiện diệt chuột năm 2018
11/04/2018
Những năm gần đây, diễn biến chuột hại trên đồng ruộng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nhiều thiệt hại về kinh tế, bên cạnh đó chuột hại còn mang nguy cơ gây dịch bệnh cho xã hội.
Xem chi tiết »
Yên Lạc tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Xuân 2018
30/03/2018
Đến nay, toàn huyện Yên Lạc đã cơ bản gieo trồng xong diện tích cây hàng năm vụ Xuân 2018; cây lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng; lúa Xuân muộn đang đẻ nhánh.
Xem chi tiết »
Đảm bảo công tác trồng rừng năm 2018
30/03/2018
Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đặt chỉ tiêu trồng mới 650 ha rừng. Để công tác trồng rừng vụ Xuân năm 2018 đảm bảo về diện tích, chất lượng, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị hiện trường, cây giống, phân bón…phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website