Chi cục Thủy sản tổ chức thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018


Thực hiện kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 32/KHPH-SNN&PTNT-HPG ngày 26/5/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT và Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc về việc phối hợp thực hiện thả cá giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sáng ngày 24/8/2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm: Cầu Sông Phan (xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) và Cầu Sông Cánh (Cầu Mới Tân Phong-TT. Hương Canh, huyện Bình Xuyên). Tham dự và chứng kiến buổi thả cá có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Lạc, Bình Xuyên; đại diện lãnh đạo xã Đồng Cương, TT. Hương Canh; đại diện các Tăng, Ni, Phật tử và các hộ nông dân trên địa bàn xã Đồng Cương và TT. Hương Canh cùng tham gia.


 Toàn cảnh buổi lễ tổ chức thả cá giống tại địa điểm Cầu Sông Phan, xã Đồng Cương

Năm 2018, Chi cục Thủy sản tổ chức thả một số loại cá giống như: Mè, rô hu, trôi Mrygall, chép, chày với số lượng thả 3.500 kg các loại. Đây là những loài cá có khả năng thích nghi tốt và sinh trưởng, phát triển nhanh.
Ngoài việc thả cá giống nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản; Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng chuyên mục, in ấn tờ rơi để tuyên truyền về các biện pháp, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; tạo sinh kế lâu dài cho người dân, thúc đẩy thủy sản của tỉnh phát triển theo hướng bền vững./.

Một số hình ảnh trong buổi lễ thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018:

 Các Tăng, Ni, Phật tử - Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu và các hộ nông dân
 thực hiện nghi lễ phóng sinh trước khi thả cá giống

Thả cá phóng sinh tại địa điểm Cầu Sông Phan (xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc)

Thả cá phóng sinh tại địa điểm Cầu Sông Cánh (TT. Hương Canh, huyện Bình Xuyên)

Ngày đăng: 28/08/2018 Tác giả: Kim Cúc - Số lần được xem: 800

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »