Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 02 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thuỷ văn từ ngày 01 đến 10/02/2011

I- Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với áp thấp phía tây phát triển chậm vào cuối tuần. Nên các nơi trong tỉnh đã có mưa nhỏ vài nơi. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,9mm thấp hơn TBNN 9,2mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18,0 0C cao hơn TBNN 1,40C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 7,0 0C.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,1oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Nhiệt độ thấp nhất: 10,3 oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 3,8oC.

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 20mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng đạt: 31 giờ cao hơn TBNN 13 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 29giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động lên vào cuối tháng do các hồ thuỷ điện, xả nước phục vụ nông nghiệp. Số liệu mực nước đo đ­ược tại Việt Trì trong tuần cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 7,37 m (xuất hiện ngày 01); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,14m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,02m

- Htb: 5,12 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,07m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,65m 

- Hmin: 4,47 m (Xuất hiện ngày 09); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,42m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,32m.

III- Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, lượng mưa không đáng kể. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho gieo trồng.

B- Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 11 đến ngày 20/02/2011

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (11- 13): Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét.

Thời kỳ giữa (14-17): Nhiều mây, có ngày có mưa. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét.

Thời kỳ cuối (18-20): Mây thay đổi, không mưa, ngày hửng nắng, gi ó nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến t ừ 10 – 20mm.

Nhiệt độ trung bình 17,5 – 18,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 12 –14 oC

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 15 – 20 mm.

Số giờ nắng đạt 30– 35giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 7,30 m

- Htb     : 6,00 m

- Hmin  :  4,50 m

 

Ngày đăng: 14/02/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm kttv Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 930

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website