Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 04 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/4/2011

I- Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng  của cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với áp thấp phía tây phát triển, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa ,mưa nhỏ rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 9,2 mm thấp hơn TBNN 12,7mm và thấp hơn  cùng kỳ năm trước3,3mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần:21,5 0C thấp hơn TBNN 1,30C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước .

- Nhiệt độ cao nhất: 28,2oC cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 0,6oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:16,4 oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước .

- Độ ẩm trung bình: 85% xấp xỉ TBNN và  kỳ năm trước .

- Lư­­­ợng bốc hơi: 15mm  xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước .

- Số giờ nắng đạt: 13 giờ thấp hơn TBNN 7 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 9 giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 6,36 m (xuất hiện ngày 8); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,12m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ:     0,97m

- Htb: 5,67 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,42m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,79m 

- Hmin: 5,01 m (Xuất hiện ngày 04); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,71m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,49m.

III- Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa nhỏ, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi, cây trồng và hoa màu phát triển tốt, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 11 đến ngày 20/04/2011

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (11 - 13):Nhiều mây có ngày có mưa , gió đông bắc cấp 2,đêm và sáng trời rét.

Thời kỳ giữa (14 -17): Mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng ,gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (18 -20): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa ngày hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến nhỏ hơn 5-10 mm.

Nhiệt độ trung bình 22,5 – 23,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 16 –18oC.

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 15 – 20 mm.

Số giờ nắng đạt 40 – 45giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax :  6,40 m

- Htb     :  5,80 m

- Hmin  :  5,20 m

Ngày đăng: 13/04/2011 Tác giả: KTTV - Số lần được xem: 908

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website