Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 01 tháng 05 năm 2011..


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thủy văn từ ngày 21 đến 30 tháng 4 năm 2011

I- Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của cao lạnh lục địa tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió tây trên cao, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 17,9mm thấp hơn TBNN 11,3mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 25,3 0C thấp hơn so với TBNN 0,60C và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,60C .

- Nhiệt độ cao nhất: 31,0oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 1,9oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:20,8oC cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 1,6oC .

- Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ TBNN và cùng  kỳ năm trước .

- Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước7mm.

- Số giờ nắng đạt:17giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước13 giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 7,09 m (xuất hiện ngày 29); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,80m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,26m

- Htb: 6,67 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,98m ; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,85m 

- Hmin: 6,01 m (Xuất hiện ngày 25); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,72m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,83m.

III- Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa rào, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi, cây trồng và hoa màu phát triển tốt, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 05 năm 2011

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu(01- 03): Đêm và sáng nhiều mây, cả ngày có m­ưa,  gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (24 -27): Nhiều mây, cã ngày có mưa, m­ưa rào và dông gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Thêi kú cuối (28 -30): Mây thay đổi, có m­ưa vài nơi, ngày hửng nắng, gió nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  60-90 mm.

Nhiệt độ trung bình 25,5 – 26,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 21 –23oC.

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 20 – 25 mm.

Số giờ nắng đạt 40 – 45giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện, khả năng lên vào giữa đến cuối tuần. Mực nước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 8,00 m       

- Htb     : 7,20 m

- Hmin  :  6,10m

 

 

Ngày đăng: 04/05/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 908

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website