Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 05 năm 2011


A. Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thủỷ văn từ ngày 01 đến 10/5/2011

I. Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của cao lạnh lục địa tăng cường yếu, kết hợp với áp thấp phía tây phát triển, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào. Lượng mưa đo được tại VĩnhYên 35,3mm thấp hơn TBNN7,0mm và cao hơn cùng kỳ năm trước10,0mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 27,0 0C cao hơn so với TBNN 0,3 0C và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,80C .

- Nhiệt độ cao nhất: 36,7oC cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 0,3oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:20,4 oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 2,6oC .

- Độ ẩm trung bình: 83% xấp xỉ TBNN và thấp hơn  kỳ năm trước .

- Lư­­­ợng bốc hơi: 25mm xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước .

- Số giờ nắng đạt: 50 giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 18 giờ.  

II. Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 7,76 m (xuất hiện ngày 7); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,57m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ:     0,11m

- Htb: 6,94 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,76m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ:  0,07m  

- Hmin: 5,75 m (Xuất hiện ngày 02); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,32m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ:     0,20m.

III. Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa rào,ngày nắng nóng, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi, cây trồng và hoa màu phát triển tốt, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B. Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 05 năm 2011

I. Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu(11- 13): Nhiều mây, chiều tối và đêm có ngày có mưa ,mưa rào và dông, gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (14 -17): Nhiều mây, đến mây thay đổi, có ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ cuối (18 -20): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  60-90 mm.

Nhiệt độ trung bình 26,5 – 27,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 21 – 23oC.

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 20 – 25 mm.

Số giờ nắng đạt 40 – 45giờ.

II. Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì tiếp tục dao động và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax :   8,50 m

- Htb     :   7,50 m

- Hmin  :   6,90 m

Ngày đăng: 16/05/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 903

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website