Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 06 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thủỷ văn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 6 năm  2011

I. Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp qua bắc bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào và dông. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 44,1mm thấp hơn TBNN 31,9mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 29,0mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,8 0C cao hơn so với TBNN 1,2 0C và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,70C .

- Nhiệt độ cao nhất: 37,0oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước .

- Nhiệt độ thấp nhất:25,2 oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước .

- Độ ẩm trung bình: 78% thấp hơn TBNN 3% và xấp xỉ  kỳ năm trước .

- Lư­­­ợng bốc hơi: 34mm xấp xỉ so với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 4 mm .

- Số giờ nắng đạt: 63 giờ cao hơn so với TBNN 5 giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 21giờ.  

II. Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 8,26 m (xuất hiện ngày 5); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,28m; Lớn hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,21m

- Htb:  7,71 m;  Thấp hơn TBNN cùng kỳ:  1,83m ; Lớn hơn năm 2010 cùng kỳ:  0,13m 

- Hmin: 7,00 m (Xuất hiện ngày 7); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,65m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,06m.

III. Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa rào, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi, cây trồng và hoa màu phát triển tốt, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B. Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 06 năm 2011

I. Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu(11- 13):Nhiều mây, có ngày có mưa ,mưa rào và dông, gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (14 -17): Nhiều mây, đến mây thay đổi, chiều tối và đêm, có ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ cuối (18 -20): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  60-90 mm.

Nhiệt độ trung bình 28,5 – 29,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 23 –25oC.

Độ ẩm trung bình 75 – 80%.

L­­­ượng bốc hơi 25 – 30 mm.

Số giờ nắng đạt 45 – 50giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì tiếp tục dao động và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 8,90 m       

- Htb    : 8,00 m

- Hmin  : 7,20 m     

Ngày đăng: 13/06/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 873

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website