Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 21 tháng 06 năm 2011


A. Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 6 năm  2011

I. Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng  của rãnh thấp có trục tây bắc đông nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 246,5mm cao hơn TBNN 170,3mm và cao hơn cùng kỳ năm trước186,6mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,3 0C xấp xỉ so với TBNN 1,5 0C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 2,70C .

- Nhiệt độ cao nhất: 36,4oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 3,6oC.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24,3 oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước .

- Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ TBNN và cao hơn  kỳ năm trước 8%.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 25mm thấp hơn so với TBNN 7mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 22mm .

- Số giờ nắng đạt: 47 giờ thấp hơn so với TBNN14 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 24giờ.    

II. Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động lên vào cuối tuần và ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 9,19 m (xuất hiện ngày 18); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,26m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,03m

- Htb: 8,60 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,35m; Cao  hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,16m 

- Hmin: 7,79 m (Xuất hiện ngày 11); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,34m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 0,50m.

III. Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa vừa ,mưa to, lượng mưa tương đối nhiều, thuận lợi cho viêc làm đất gieo cấy, cây trồng và hoa màu phát triển tốt,.

B. Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

I. Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu(21- 23): Nhiều mây, chiều tối và đêm có ngày có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (24 -27): Nhiều mây, đến mây thay đổi, có ngày có mưa, rải rác mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ cuối (28 -30): Đêm và sáng nhiều mây, có ngày có mưa trưa chiều trời nắng , gió nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  90-110 mm.

Nhiệt độ trung bình 28,5 – 29,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 24 –26oC.

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 25 – 30 mm.

Số giờ nắng đạt 45 – 50 giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì thời kỳ đầu dao động nhỏ và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện, khả năng giữa và cuối tuần có đợt lũ nhỏ. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax :  10,20 m

- Htb     :  9,20 m

- Hmin  :  8,00 m

Ngày đăng: 21/06/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 885

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website