Tuần báo khí tượng thủy văn Ra ngày 11 tháng 04 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/04 NĂM 2019

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 1, ngày 4 các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông; những ngày còn lại phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 65,4 mm cao hơn so với TBNN 41,7 mm và cao cùng kỳ năm trước 54,8mm.

 - Nhiệt độ trung bình tuần: 25,30C cao hơn so với TBNN2,30C và cùng kỳ năm trước 2,00C .

 - Nhiệt độ cao nhất: 32,90C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 1,20C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19,90C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 5,10C

- Độ ẩm trung bình: 85% xấp xỉ so với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước12%.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 25mm xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 7mm.

- Số giờ nắng: 40 giờ ,cao hơn so với TBNN 19 giờ và cùng kỳ năm trước 10giờ

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2019

I- Khí t­­­ượng:

- Thời kỳ đầu (11 - 13): Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông  , ngày nắng. Gió nhẹ.

- Thời kỳ giữa (14- 17): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2,cấp 3.

- Thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây. Đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  40-60mm.

Nhiệt độ trung bình: 24,0 – 25,00C.

          Nhiệt độ cao nhất: 32,0 – 34,00C.

          Nhiệt độ thấp nhất: 20,0 – 22,00C.

          Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

          Lượng bốc hơi: 25 – 30mm   

          Số giờ nắng đạt: 40 – 45giờ

Ngày đăng: 11/04/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 212

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website