Tuần báo khí tượng thủy văn Ra ngày 21 tháng 04 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/04 NĂM 2019

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời kỳ giữa các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông; những ngày còn lại phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, trong đó có ngày 19 và 20/04 trên khu vực tỉnh xảy ra nắng nóng diện rộng vơí nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 3,7 mm thấp hơn so với TBNN 27,6 mm và cùng kỳ năm trước 13,7mm.

 - Nhiệt độ trung bình tuần: 27,70C cao hơn so với TBNN 3,20C và cùng kỳ năm trước 3,60C .

          - Nhiệt độ cao nhất: 37,40C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 5,90C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 22,90C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 4,10C

          - Độ ẩm trung bình: 83% xấp xỉ so với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 18mm xấp xỉ với TBNN và kỳ năm trước.

          - Số giờ nắng: 34 giờ xấp xỉ  với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 22giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 04 NĂM 2019

I- Khí t­­­ượng:

- Thời kỳ đầu (21 - 23) và thời kỳ cuối (28 – 30): Mây thay đổi, chiều tối và đêm có ngày có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

- Thời kỳ giữa (24- 27): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2,cấp 3.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  40-60mm.

Nhiệt độ trung bình: 27,0 – 28,00C.

          Nhiệt độ cao nhất: 36,0 – 38,00C.

          Nhiệt độ thấp nhất: 26,0 – 28,00C.

          Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.         

          Lượng bốc hơi: 25 – 30mm   

          Số giờ nắng đạt: 55 – 65giờ

Ngày đăng: 21/04/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 207

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website