Thông báo khí tượng thủy văn Ra ngày 01 tháng 5 năm 2019


A - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 4 NĂM 2019

I- Khí tượng:

Trong tháng khu vực đã tỉnh chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên đã có một đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 19-22/04 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên khu vực tỉnh đã có ngày có mưa vừa, mưa to và dông.

 Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 119,2 mm cao hơn so với TBNN 36,7mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 29,8 mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 27,60C cao hơn so với TBNN3,20C và cùng kỳ năm trước 3,10C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  37,40C thấp hơn cùng kỳ năm trước  4,70C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 19,9 0C cao hơn cùng kỳ năm trước 5,10C.

Độ ẩm trung bình tháng là 82% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 63mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 112giờ cao hơn so với TBNN là 23giờ và cùng kỳ năm trước 54giờ.

II- Thuỷ văn:     

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

550

 

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 167

> 2018 cùng kỳ: 45

600

(Xuất hiện ngày 17)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 198

> 2018 cùng kỳ: 47

488

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 155

> 2018 cùng kỳ: 23

Quảng Cư

 

2669

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

< 2018 cùng kỳ: 9

2746

(Xuất hiện ngày 16)

So sánh

> TBNN cùng kỳ: 46

> 2018 cùng kỳ: 33

2656

(Xuất hiện ngày 13)

So sánh

Xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ.

 

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa rào, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 05/2019

I- Khí tượng:

Trong tháng 5/2019 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tuy nhiên cường độ các đợt KKL sẽ không mạnh và chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng. Với lượng mưa các nơi phổ biến từ 100 - 150mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     36,0 – 38,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    23,0 – 25,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      78 – 83%. 

Lượng bốc hơi tháng:       90 - 100mm.

Tổng số giờ nắng tháng:   100 - 150giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, khả năng xuất hiện dao động nhỏ vào thời kỳ cuối tháng.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

590

700

500

Quảng Cư

2675

2780

2662

Ngày đăng: 01/05/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 113

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website