Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 05 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/05 NĂM 2019

Trong tuần, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc nên thời kỳ đầu khu vực tỉnh đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông, những ngày còn lại phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 21,9mm thấp hơn so với TBNN 23,4mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 87,0mm.

 - Nhiệt độ trung bình tuần: 25,10C thấp hơn so với TBNN là 1,80C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,70C.

          - Nhiệt độ cao nhất: 30,90C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 6,00C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 22,00C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,60C.

          - Độ ẩm trung bình: 85% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 13mm thấp hơn so với TBNN là 15mm và thấp cùng kỳ năm trước 14mm.

          - Số giờ nắng: 36giờ thấp hơn so với TBNN và cùng kỳ năm trước 17giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2019

I- Khí t­­­ượng:

- Thời kỳ đầu (11 - 13) và thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây đến mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều chiều trời nắng. Gió nhẹ

- Thời kỳ giữa (14- 17): Nhiều mây. Có ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 20 - 40mm.

             Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

            Nhiệt độ cao nhất: 35,0 – 37,00C.

            Nhiệt độ thấp nhất: 23,0 – 25,00C.

            Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

          Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

          Số giờ nắng đạt: 50 – 60giờ.

Ngày đăng: 11/05/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 225

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website