Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 06 năm 2019


THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

   Ra ngày 01 tháng 06 năm 2019

 

A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 05 NĂM 2019

I- Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh chủ yến chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời kỳ đầu và thời kỳ cuối tháng thời tiết phổ biến là có mưa rào và dông rải rác, do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên đã có ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đặc biệt ngày 31/05 khu vực tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông.

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh, nên thời kỳ giữa tháng đã có đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, đặc biệt có ngày xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 40-41 độ C, như Vĩnh Yên (ngày 18) 40,70C, Vĩnh yên (ngày 19) 41,00C,…

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 170,6 mm cao hơn so với TBNN là 9,2mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 54,4mm.

Nhiệt độ trung bình tháng  là 28,10C xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,20C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  41,00C cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 3,30C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 22,00C thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 1,60C.

Độ ẩm trung bình tháng là 81% xấp xỉ so với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 70mm thấp hơn so với TBNN và cùng kỳ năm trước 21mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 99 giờ thấp hơn so với TBNN là 61giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 98giờ.

II- Thuỷ văn:     

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, xuất hiện dao động nhỏ vào thời kỳ cuối tháng.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

611

 

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 212

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ.

680

(Xuất hiện ngày 31)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 312

> 2018 cùng kỳ: 15

518

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 168

> 2018 cùng kỳ: 27

Quảng Cư

 

2666

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ.

2765

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 16

> 2018 cùng kỳ: 57

2654

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

< TBNN cùng kỳ: 18

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ.

 

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa rào, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 06/2019

I- Khí tượng:

Trong tháng 6/2019 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt mưa dông diện rộng và 1-2 đợt nắng nóng diện rộng. Với lượng mưa các nơi phổ biến từ 150 - 250mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  29,0 – 30,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     37,0 – 39,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    23,0 – 25,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      78 – 83%. 

Lượng bốc hơi tháng:       90 - 100mm.

Tổng số giờ nắng tháng:   100 - 150giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, khả năng xuất hiện dao động nhỏ vào thời kỳ cuối tháng.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

650

780

580

Quảng Cư

2680

2830

2665

       

                                                                                            

Ngày đăng: 02/06/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 172

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website