Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 06 năm 2019


TUẦN BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Ra ngày 11 tháng 06 năm 2019

A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/06 NĂM 2019

Trong tuần, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông tập trung vào thời kỳ giữa tháng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây nên thời kỳ cuối khu vực tỉnh đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-380C.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 91,5mm cao hơn so với TBNN 21,9mm và cao cùng kỳ năm trước 72,2mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,40C xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Nhiệt độ cao nhất: 38,60C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 22,90C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2,50C.

          - Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ với TBNN và kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 24mm thấp hơn so với TBNN 7mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 8mm.

- Số giờ nắng: 57giờ xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2019

I- Khí t­­­ượng:

- Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây. Chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng.Gió đông nam cấp 2.

- Thời kỳ giữa (14 - 17): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ.

- Thời kỳ cuối (18 - 20): Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 40 - 60mm.

Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

          Nhiệt độ cao nhất: 36,0 – 38,00C.

          Nhiệt độ thấp nhất: 24,0 – 26,00C.

          Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

          Lượng bốc hơi: 30 – 35mm.

          Số giờ nắng đạt: 50 – 55giờ.

Ngày đăng: 11/06/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 57

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website