Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 07 năm 2019


THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

           Ra ngày 01 tháng 07 năm 2019

 

A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 06 NĂM 2019

I- Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh nên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 5 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt:

  • Đợt 1: từ ngày 04-06/06 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C
  • Đợt 2: từ ngày 08-10/06 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn như Vĩnh Yên 38,6 độ C,…
  • Đợt 3: từ ngày 14-16/06 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C
  • Đợt 4: kéo dài 5 ngày từ 19-23/06 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
  • Đợt 5: từ ngày 26-30/06 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi cao hơn như Vĩnh Yên 39,7 độ C,…

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực tỉnh đã có ngày có mưa to đến rất to và dông như ngày 01/06, 05/06, 24/06, 30/06,…

          Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 184,4mm thấp hơn so với TBNN là 58,1mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 67,1mm.

Nhiệt độ trung bình tháng  là 30,90C cao hơn với TBNN là 1,60C và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,80C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  40,00C cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 1,70C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 22,90C thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 1,40C.

Độ ẩm trung bình tháng là 79% xấp xỉ so với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 93mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 169 giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 18giờ.

II- Thuỷ văn:     

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, xuất hiện dao động nhỏ vào thời kỳ cuối tháng.  

Mực nước trung bình tại Việt Trì  thấp hơn nhiều so với TBNN, Quảng cư thấp hơn TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

650

 

So sánh

< TBNN: 333

< 2018 cùng kỳ: 77

721

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

< TBNN: 459

> 2018 cùng kỳ: 263

543

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

< TBNN: 271

> 2018 cùng kỳ: 65

Quảng Cư

 

2683

 

So sánh

< TBNN: 25

> 2018 cùng kỳ: 7

2780

(Xuất hiện ngày 24)

So sánh

< TBNN: 42

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ

2662

(Xuất hiện ngày 12)

So sánh

< TBNN: 16

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ.

 

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, mưa rào, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 07/2019

I- Khí tượng:

Trong tháng 7/2019 hình thế thời tiết chủ đạo trong thời kỳ này chủ yếu là sự hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới hoặc các hình thế hội tụ gió ở mực trên cao tác động đến khu vực nên có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt mưa dông diện rộng. Trên khu vực tỉnh còn có khả năng xuất hiện  2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ 150 - 250mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  29,0 – 30,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     37,0 – 39,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    24,0 – 26,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      78 – 83%. 

Lượng bốc hơi tháng:       90 - 100mm.

Tổng số giờ nắng tháng:   100 - 150giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, khả năng xuất hiện 1 trận lũ vào thời kỳ cuối tháng với biên độ từ 2 – 4m. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, khả năng xuất hiện một trận lũ vào cuối tháng với biên độ 1,5 - 3,5m.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

670

900

530

Quảng Cư

2700

2900

2660

                                                                                            

Ngày đăng: 03/07/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 66

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website