Bản tin dự báo thủy văn thời hạn 10 ngày (Ra ngày 11/12/2019)


  1. Tóm tắt tình hình thủy văn từ ngày 01 – 10/12/2019

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì và Quảng Cư như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

313

 

So sánh

< TBNN: 429

< năm 2018 cùng kỳ: 179

340

(Xuất hiện ngày 06)

So sánh

< TBNN: 440

< năm 2018 cùng kỳ: 182

288

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 416

<năm2018 cùng kỳ: 139

Quảng Cư

 

2661

 

So sánh

< TBNN: 8

Xấp xỉ năm 2018 cùng kỳ.

2663

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 12

Xấp xỉ năm 2018 cùng kỳ

2660

(Xuất hiện ngày 08)

So sánh

< TBNN: 7

Xấp xỉ năm 2018 cùng kỳ

 
  1. Dự báo tình hình thủy văn từ ngày 11 - 20/12/2019

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN và năm trước cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

  1.  
  1.  
  1.  

Quảng Cư

  1.  
  1.  
  1.  
 
 

 

Ngày đăng: 12/12/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 101

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website