Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 12 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20 THÁNG 12 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của lục địa có cường  độ ổn định sau suy yếu nên thời tiết trong tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối ngày 19/12, áp cao lạnh lục địa tăng cường nén và làm đầy rãnh áp thấp nên khu vực tỉnh có mưa nhỏ vài nơi, trời trở rét.

          - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 0,0mm xấp xỉ với TBNN và thâm hụt so với cùng kỳ năm trước 13,0mm.

          - Nhiệt độ trung bình tuần: 20,40C cao hơn so với TBNN là 2,00C và cao hơn cùng kỳ năm trước 3,50C .

          - Nhiệt độ cao nhất: 29,40C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 1,00C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 11,00C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 1,40C.

          - Độ ẩm trung bình: 83%  cao hơn so với với TBNN là 7% và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 20mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Số giờ nắng: 43giờ cao hơn so với TBNN là 10giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước là 14giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Từ ngày 21 đến ngày 31/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 22 đến ngày 25/12, đêm và sáng trời lạnh.

              Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

              Nhiệt độ trung bình: 18,0 – 19,00C,

              Nhiệt độ cao nhất:    25,0 – 27,00C,

              Nhiệt độ thấp nhất:   10,0 – 12,00C,

              Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.         

             Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

             Số giờ nắng đạt: 40 – 50giờ.

Ngày đăng: 23/12/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 104

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website