Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 01 năm 2020


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường vào ngày 27, thời tiết trong tỉnh phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

          - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 4,6mm xấp xỉ với TBNN và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 31,6mm.

          - Nhiệt độ trung bình tuần: 19,30C cao hơn so với TBNN là 1,60C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,00C .

          - Nhiệt độ cao nhất: 27,90C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 1,40C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 15,10C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 5,90C.

          - Độ ẩm trung bình: 87%  cao hơn so với với TBNN là 8% và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 43mm cao hơn so với TBNN là 20giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 23 giờ.

          - Số giờ nắng: 13giờ thấp hơn so với TBNN là 20giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 24giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020

            Từ đêm 01/01 đến ngày 10/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét; riêng từ ngày 02/01 trời rét.

             Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

             Nhiệt độ trung bình: 18,0 – 19,00C,

             Nhiệt độ cao nhất:    25,0 – 27,00C,

             Nhiệt độ thấp nhất:   10,0 – 12,00C,

             Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.         

            Lượng bốc hơi: 15 – 25mm.

            Số giờ nắng đạt: 20 – 30giờ.

Ngày đăng: 03/01/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 96

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website