Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 01 năm 2020


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 01 NĂM  2020

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp cao lúc địa suy yếu chậm nên thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 4,8mm thấp hơn so với TBNN là 4,7mm và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 10,4mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 22,70C cao hơn so với TBNN là 5,30C và cao hơn cùng kỳ năm trước 6,30C .

- Nhiệt độ cao nhất: 28,80C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 6,40C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19,80C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 8,50C.

- Độ ẩm trung bình: 86% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 17mm xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 8 giờ.

- Số giờ nắng: 19giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 17giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020

- Thời kỳ đầu (11 - 13) và thời kỳ giữa (14 - 17) : Nhiều mây. Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 11 và ngày 12/01 và ngày 16 đến ngày 17/01, có mưa và mưa nhỏ. Trời rét.

- Thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

 Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  10 - 20mm,

 Nhiệt độ trung bình: 18,5 – 19,50C,

 Nhiệt độ cao nhất:    26,0 – 28,00C,

 Nhiệt độ thấp nhất:   14,0 – 16,00C,

 Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

 Lượng bốc hơi: 15 – 25mm.

 Số giờ nắng đạt: 20 – 30giờ.

Ngày đăng: 13/01/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 101

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website