Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 03 năm 2020


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN 29 THÁNG 02 NĂM  2020

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

-Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 0,6mm thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 4-7mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 21,90C cao hơn so với TBNN là 3,10C và cao hơn cùng kỳ năm trước là 6,20C .

-Nhiệt độ cao nhất: 29,40C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2,10C.

-Nhiệt độ thấp nhất: 15,60C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,30C.

-Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 19mm cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước 4-8mm.

- Số giờ nắng: 34giờ cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 23-25 giờ .

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2020

Từ ngày 01 đến ngày 02/03, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 03 đến ngày 04/03, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Từ ngày 05 đến ngày 10/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 05/03 trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 20 – 40mm,

Nhiệt độ trung bình: 21,0 – 22,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    28,0 – 30,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   17,0 – 19,00C,

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm.

Số giờ nắng đạt: 20 - 40giờ.

Ngày đăng: 03/03/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 136

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website