Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 03 năm 2020


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 03 NĂM  2020

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh từ ngày 03-05 đã có mưa vừa đến mưa to và dông; những ngày còn lại phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng.

-Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 90,0mm cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 70-80mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 21,30C cao hơn so với TBNN là 1,90C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,30C.

-Nhiệt độ cao nhất: 33,70C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 3,10C.

-Nhiệt độ thấp nhất: 16,00C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,20C.

-Độ ẩm trung bình: 84% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 21mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 22giờ cao hơn so với TBNN là 6giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2020

- Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây.  Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông  bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Thời kỳ giữa( 14 - 17): Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ.

- Thời kỳ cuối (18 - 20):Nhiều mây. Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 20  – 40mm,

Nhiệt độ trung bình: 21,0 – 22,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    27,0 – 29,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   17,0 – 19,00C,

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm.

Số giờ nắng đạt: 15 - 30giờ.

Ngày đăng: 12/03/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 133

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website