Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 04 năm 2020


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 03 NĂM 2020

I- Khí tượng:

Trong tháng, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 4 đợt không khí lạnh, vào các ngày 04, 14, 18 và 29 tháng 03.

Do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to và dông trong ngày 03, 04 và 29/3. Những ngày còn lại đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 133mm thấp hơn so với TBNN và cùng kỳ năm trước từ 30-37mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 23,40C thấp hơn so với TBNN và cùng kỳ năm trước từ 7,0-8,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 33,70C cao hơn cùng kỳ năm trước là 2,20C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 16,00C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 0,50C.

Độ ẩm trung bình tháng là 86% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 56 mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 44giờ xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

II- Thuỷ văn:    

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm vào thời kỳ đầu,  dao động vào thời kỳ giữa và cuối tháng do mưa vừa, mưa to trên lưu vực.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng 03/2020 tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

            Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

336

 

So sánh

< TBNN: 322

< 2019 cùng kỳ: 61

485

(Xuất hiện ngày 27)

So sánh

< TBNN: 247

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

263

(Xuất hiện ngày 16)

So sánh

< TBNN: 343

< 2019 cùng kỳ: 39

Quảng Cư

 

2665

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN

> 2019 cùng kỳ: 7

2713

(Xuất hiện ngày 18)

So sánh

> TBNN: 36

> 2019 cùng kỳ: 50

2653

(Xuất hiện ngày 12)

So sánh

< TBNN: 5

 Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

            Tháng qua, các nơi trong tỉnh phổ biến ít mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn, trưa chiều trời nắng. Cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 04/2020

I- Khí tượng:

Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 đợt không khí lạnh (KKL). Cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Lượng mưa tháng phổ biến: 150 - 180mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  24,0 - 26,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     33,0 - 35,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    17,0 - 19,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           50 - 60mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   80 - 90giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện.  Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư thời kỳ đầu dao động, thời kỳ giưã và cuối biến đổi chậm.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

350

490

300

Quảng Cư

2665

2700

2658

                                                                                                                                          

Ngày đăng: 03/04/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 454

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website