Nhận định tình hình khí tượng thủy văn thời hạn 6 tháng(Từ tháng 09/2020 đến tháng 02/2021)


A/ TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (16/06/2020 đến 15/08/2020):

I. Khí tượng;

1.1. Hiện tượng ENSO;

Hiện tại, ENSO vẫn được xác định đang ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 trong tuần đầu tháng 8 ở mức -0,60C, giảm 0,50C so với tuần đầu tháng 7/2020.

1.2. Bão và ATNĐ;

Đầu tháng 08/2020, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu Cơn bão số 2 (tên quốc tế là SINLACU) được hình thành trên Biển Đông ngày 31/07 đến chiều  ngày 02/08  bão số 2 suy yếu thành ATNĐ và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 2 gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh từ ngày 02-07/08/2020 với tổng lượng mưa phổ biến 300-400mm/đợt.

Ngoài ra, giữa tháng 06/2020 có 1 cơn bão trên biển Đông (Cơn bão số 1- có tên quốc tế là Nuri) và sáng ngày 10/8/2020 cơn bão số 3 năm 2020 trên khu vực Biển Đông và có tên quốc tế là Mekkhala; tuy nhiên hai cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

             1.3.  Nhiệt độ, nắng nóng;

+  Nhiệt độ;

Nhiệt độ trung bình tháng 06/2020 và tháng 07/2020 đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 2,0-2,2oC.

+  Nắng nóng;

Từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8/2020, trên khu vực tỉnh xảy ra 7 đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có đó có 4 đợt nắng nóng gay gắt cụ thể:

- Đợt 1: kéo dài từ ngày 01-13/6, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ C; trong đó ngày 07-10/6 xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 39,20C (ngày 08/06).

- Đợt 2: kéo dài từ ngày 19-30/06, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38.5 độ C, nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 38,6(ngày 22).

- Đợt 3 kéo dài từ ngày 13-19/07, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38,0 độ C, nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 38,3 (ngày 17/07)

Còn các đợt từ ngày 16-17/06, ngày 05-10/07, ngày 21-26/07 và ngày 28-31/07 nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-370C.

             1.4. Lượng mưa và mưa lớn diện rộng;

Tổng lượng mưa (TLM) từ tháng 06 trên khu vực tỉnh xấp xỉ với TBNN, TLM tháng 7 thấp hơn hẳn TBNN từ 150-180mm.

Trên khu vực tỉnh đã xảy ra 1 đợt mưa lớn diện rộng vào những ngày đầu tháng 08 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2; từ ngày 02-07/08 khu vực tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa cả đợt 300-400mm/đợt.

II. Thủy Văn:

Thượng lưu hệ thống sông Hồng khu vực Bắc bộ, xuất hiện 03 đợt lũ nhỏ, biên độ lũ phổ biến từ 2-5m, Sông Thao và sông Lô đạt báo động (BĐ)1. Nguồn nước các sông ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 40-70% so với TBNN, thiếu hụt nhiều nhất tại hạ lưu sông Lô.

Nhìn chung, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, Mực nước lớn nhất tháng 6, 7 và 15 ngày đầu tháng 8 đều thấp hơn TBNN và năm 2019 cùng kỳ, mực nước lớn nhất tại Việt Trì là 8,29m ( ngày 8/8).

Sông Phó Đáy tại Quảng Cư trong các tháng từ 16/6 đến 15/8/2020 biến đổi chậm. Cuối Tháng 7 đầu tháng 8, trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư đã xuất hiện một trận lũ nhỏ với biên độ 1,57m và đỉnh lũ là 28,17m (<BĐI 0,33m) vào ngày 06/8 do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 và dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m.

B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ( Từ 15/8 – 15/02/2021)

I. Khí Tượng:

          1.1. Hiện tượng ENSO;

Dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

          1.2. Bão-ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, có khả năng xuất hiện khoảng 04-05 cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng tập chung chủ yếu vào khu vực Trung, nam bộ và khu vực tây nguyên trong tháng cuối năm. Khu vực Bắc bộ và tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 01 cơn bão, ATNĐ.

Tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11.

          1.3. Nhiệt độ, không khí lạnh;

Nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng, cụ thể: trong tháng 9/2020 nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 C; các tháng 10/2020, tháng 01 và tháng 02/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020 phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 C.

Không khí lạnh (KKL) có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020-2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019-2020.

         1.4. Lượng mưa;

Tổng lượng mưa (TLM) tháng 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-25%.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021, TLM phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với TBNN. Tháng 02/2021, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

II. Thủy Văn:

Nguồn nước từ tháng 9/2020 -2/2021 trên các lưu vực sông Bắc bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN từ 30-50%, hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 40-60%. Đỉnh lũ từ tháng 9-10/2020 trên các sông miền núi khu vực bắc bộ phổ biến ở mức BĐ1, BĐII. Cần đề phòng sạt lở đất hệ thống sông suối nhỏ nội tỉnh thuộc các huyện miền núi, ngập úng tại các huyện đồng bằng thuộc hệ thống sông Phan - Cà lồ.

Tháng 8, 9 mực nước tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết thủy điện, khả năng xuất hiện 2 trận lũ với biện độ 2-4 m ( ở mức dưới BĐI).

Tháng 10,11 mực nước tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết thủy điện, xuất hiện dao động nhỏ.

Tháng 12, 01/2021 mực nước tại Việt Trì giảm dần và chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.

Cuối tháng 8, mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư tiếp tục biến đổi chậm, khả năng xuất một đợt lũ nhỏ với biên độ từ 1 – 3m với đỉnh lũ khả năng ở mức BĐI (28,50m) và BĐII (29,00m).

Tháng 9, mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư tiếp tục biến đổi chậm, khả năng xuất một đợt lũ nhỏ với biên độ từ 1 – 3m với đỉnh lũ khả năng ở mức BĐII (29,00m) và BĐIII (29,50m).

Tháng 10, mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, khả năng sẽ xuất hiện một vài dao động nhỏ.

Tháng 11, 12 và tháng 01/2021, mực nước tại Quảng Cư xuống dần và biến đổi chậm. Mực nước trung bình tại Quảng Cư khả năng xấp xỉ TBNN so với cùng kỳ.

Ngày đăng: 18/08/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 255

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website