Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 10 năm 2020


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 9 NĂM 2020.

I-Khí tượng:

Trong tháng, xuất hiện 1 cơn bão hoạt động trên biển đông(cơn bão số 5 có tên quốc tế là noul), sáng ngày 18/9, bão đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão này không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong tháng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to trong ngày 13 và 26.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 250,7mm cao hơn so với TBNN là 92,5mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 171,2mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 29,10C cao hơn TBNN là 1,20C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 35,30C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 20C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 23,20C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,10C .

Độ ẩm trung bình tháng là 82% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 133mm cao hơn TBNN là 54mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 44mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 74giờ thấp hơn TBNN là 97giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 123giờ.

II- Thuỷ văn:      

Trong tháng, mực nước sông Lô tại Việt Trì xuất hiện đợt dao động nhỏ vào cuối tháng, mực nước chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, xuất hiện dao động nhỏ vào cuối tháng.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 9/2020 tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

 

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

663

 

So sánh

< TBNN: 392

>2019 cùng kỳ: 115

779

(Xuất hiện ngày 25)

So sánh

< TBNN: 486

>2019 cùng kỳ: 15

552

(Xuất hiện ngày 03)

So sánh

< TBNN: 350

>2019 cùng kỳ: 145

Quảng Cư

 

2698

 

So sánh

   < TBNN: 24

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

2775

(Xuất hiện ngày 28)

So sánh

< TBNN: 54

< 2019 cùng kỳ: 126

2670

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

 < TBNN: 24

 Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua, khu vực tỉnh mưa nhiều, cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 10 NĂM 2020.

          I-Khí tượng:

Trong tháng 10 tần suất không khí lạnh (KKL) gia tăng; dự tính có khoảng 4-6 đợt KKL ảnh hưởng đến khu vực tỉnh.

Lượng mưa tháng phổ biến: 100 - 150mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình tháng:  24,5 - 25,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     33,0 - 34,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    18,0 - 19,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:          70 - 75mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   130 - 150giờ.

          II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, khả năng xuất hiện một vài dao động vào thời kỳ đầu và giữa tháng.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

670

850

550

Quảng Cư

2685

2800

2665

                                                                                                       

Ngày đăng: 02/10/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 230

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website