Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 11 năm 2020)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/11/2020.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau ổn định và suy yếu; thời tiết trên khu vực phổ biến đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0,0mm thiếu hụt so với TBNN là 31,2mm và thiếu hụt so với cùng kỳ năm trước là 43,1mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 23,70C xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,70C.

- Nhiệt độ cao nhất: 30,00C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,80C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18,20C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 79% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 22mm xấp xỉ với TBNN cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 45giờ xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì và Quảng Cư như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

506

 

So sánh

< TBNN: 336

>2019 cùng kỳ: 157

598

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 352

>2019 cùng kỳ: 198

427

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

< TBNN: 348

> 2019 cùng kỳ: 108

Quảng Cư

 

2670

 

So sánh

< TBNN: 11

<2019 cùng kỳ: 05

2675

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

<TBNN: 21

< 2019 cùng kỳ:13

2665

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

  <TBNN: 08

>2019 cùng kỳ:05         

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh không mưa, thời tiết trong tuần nhìn chung không thuận lợi cho cây trồng và hoa màu, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/11/2020.

  1. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (11- 13) : Đêm không  mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Thời kỳ giữa (14-17) và thời kỳ cuối (18-20): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 15-16/11 có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 5-10mm,

Nhiệt độ trung bình: 22,0 - 23,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    28,0 - 30,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   16,0 – 18,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 30mm,

Số giờ nắng đạt: 40 - 50giờ.

    II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ, tại Quảng Cư khả năng ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Ngày đăng: 11/11/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 202

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website