Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 11 năm 2020)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/11/2020.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên thời kỳ giữa khu vực có mưa, có nơi mưa vừa; những ngày còn lại phổ biến không mưa.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 36,7mm cao hơn so với TBNN là 22,2mm và cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 18,1mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 23,00C cao hơn so với với TBNN là 0,90C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 29,80C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,60C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 16,80C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 1,20C

- Độ ẩm trung bình: 80% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 22mm xấp xỉ với TBNN cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 30giờ thấp hơn so với TBNN là 8giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 13giờ

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì xuống dần và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì và Quảng Cư như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

369

 

So sánh

< TBNN: 440

>2019 cùng kỳ: 36

443

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

< TBNN: 467

>2019 cùng kỳ: 90

325

(Xuất hiện ngày 14)

So sánh

< TBNN: 369

> 2019 cùng kỳ: 08

Quảng Cư

 

2667

 

So sánh

< TBNN: 10

<2019 cùng kỳ: 02

2673

(Xuất hiện ngày 17)

So sánh

<TBNN: 12

> 2019 cùng kỳ:02

2664

(Xuất hiện ngày 14)

So sánh

  <TBNN: 08

<2019 cùng kỳ:03         

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh có mưa, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi cho cây trồng và hoa màu, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 30/11/2020.

 1. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (21- 23) và thời kỳ giữa (24-27) : Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ chiều tối và đêm 22-24/11, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét.

 - Thời kỳ cuối (28-30): có mưa vài nơi. Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 10-30mm,

Nhiệt độ trung bình: 21,0 - 22,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    28,0 - 30,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   16,0 – 18,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 30mm,

Số giờ nắng đạt: 40 - 50giờ.

    II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ, tại Quảng Cư khả năng ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

 •  
 1. cm)
 1. cm)
 1. cm)

Việt Trì

 1. 20
 1.  
 1.  

Quảng Cư

 1. 70
 1.  
 1. 2
 

Ngày đăng: 23/11/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 203

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website