Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 12 năm 2020)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/12/2020.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 04/12. Thời tiết trên khu vực phổ biến đêm không mưa, trưa chiều trời nắng trời rét.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0.0mm thiếu hụt so với TBNN là 4.1mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18.50C thấp hơn so với TBNN là 0.60C và cao hơn cùng kỳ năm trước là 1.40C.

- Nhiệt độ cao nhất: 24.60C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0.60C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 11.90C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2.40C.

- Độ ẩm trung bình: 75% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 26mm xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 9mm.

- Số giờ nắng: 28giờ xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 46 giờ.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì xuống dần và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì và Quảng Cư như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

308

 

So sánh

< TBNN: 427

<2019 cùng kỳ: 05

339

(Xuất hiện ngày 03)

So sánh

< TBNN: 463

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

289

(Xuất hiện ngày 07)

So sánh

< TBNN: 407

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

Quảng Cư

 

2661

 

So sánh

< TBNN: 08

Bằng 2019 cùng kỳ

2662

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

<TBNN: 13

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

2660

(Xuất hiện ngày 06)

So sánh

  <TBNN: 07

Bằng 2019 cùng kỳ         

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh không mưa, thời tiết trong tuần nhìn không thuận cho cây trồng và hoa màu, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/12/2020.

Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (11- 13) : Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Thời kỳ giữa (14-17): Hai ngày đầu có mưa, mưa nhỏ, sau không  mưa. Từ ngày 15 trời rét đậm.

          - Thời kỳ cuối (18-20): Không mưa. Trời rét đậm.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 5-10mm,

          Nhiệt độ trung bình: 18.5 - 19.50C,

           Nhiệt độ cao nhất:    26.0 - 27.00C,

           Nhiệt độ thấp nhất:   11.5 - 12.50C,

           Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

 Lượng bốc hơi: 20 - 30mm,

           Số giờ nắng đạt: 30 - 40giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ, tại Quảng Cư khả năng ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1. 20
  1.  
  1.  

Quảng Cư

  1.  
  1.  
  1.  
 

Ngày đăng: 11/12/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 183

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website