Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 12 năm 2020)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/12/2020.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh xảy ra 1 đợt rét đậm, rét hại từ ngày 15 đến ngày 20 với nhiệt độ thấp nhất đo được tại Vĩnh Yên là 11,20C, tại Tam Đảo là 5,50C.

Trong tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các nơi trong tỉnh đã có mưa nhỏ trong ngày 15 đến ngày 18, những ngày còn lại phổ biến không mưa.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 4,0mm xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 4,0mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 17,20C thấp hơn TBNN là 1,20C và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 3,20C.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,90C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Nhiệt độ thấp nhất: 11,20C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 83% cao hơn TBNN là 7% và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 16mm thấp hơn TBNN là 6mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 4mm.

- Số giờ nắng: 20giờ thấp hơn TBNN là 11giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 24giờ

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì xuống dần và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì và Quảng Cư như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

305

 

So sánh

< TBNN: 403

<2019 cùng kỳ: 08

334

(Xuất hiện ngày 12)

So sánh

< TBNN: 439

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

270

(Xuất hiện ngày 15)

So sánh

< TBNN: 406

<2019 cùng kỳ: 23

Quảng Cư

 

2660

 

So sánh

< TBNN: 07

Bằng 2019 cùng kỳ

2660

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

<TBNN: 11

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

2659

(Xuất hiện ngày 17)

So sánh

  <TBNN: 06

Bằng 2019 cùng kỳ         

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh không mưa rét đậm, thời tiết trong tuần không thuận cho cây trồng và vật nuôi, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31/12/2020.

I. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (21- 23): Có mưa vài nơi. Trời rét.

- Thời kỳ giữa (24-27): Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

- Thời kỳ cuối (28-31): Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 5-10mm.

Nhiệt độ trung bình: 18,0 - 19,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    25,0 - 26,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   13,0 - 14,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 30mm,

Số giờ nắng đạt: 25 - 35giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ, tại Quảng Cư khả năng ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1.  
  1. 30
  1.  

Quảng Cư

  1.  
  1.  
  1.  
 

 

Ngày đăng: 22/12/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 163

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website