Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 01 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31/12/2020.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của một khối không khí lạnh mạnh vào đêm ngày 29. Thời tiết khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0,4mm thấp hơn so với TBNN và  cùng kỳ năm trước từ 4-6mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 19,00C cao hơn so với TBNN là 1,30C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 27,40C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,00C .

- Nhiệt độ thấp nhất: 13,90C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,70C.

- Độ ẩm trung bình: 78% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 24mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 18giờ thấp hơn TBNN là 15giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

296

 

So sánh

< TBNN: 393

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

330

(Xuất hiện ngày 28)

So sánh

< TBNN: 422

> 2019 cùng kỳ: 22

267

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

< TBNN: 388

< 2019 cùng kỳ: 14

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh ít mưa, thời tiết trong tuần nhìn không thuận cho cây trồng và hoa màu, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/01/2021.

  1. Khí tượng:

Thời kỳ đầu (01- 03): Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, rét hại.

      Thời kỳ giữa (04-07) và thời kỳ cuối (08-10): Có mưa nhỏ rải rác đến ngày 06/01, sau có mưa vài nơi, Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: nhỏ hơn 10mm.

 Nhiệt độ trung bình: 15,5 - 16,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    22,0 - 24,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   9,0 - 11,00C,

Độ ẩm trung bình: 70 - 80%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 30mm,

Số giờ nắng đạt: 15 - 25giờ.  

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện.

Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1.  
  1. 50
  1.  
 

Ngày đăng: 05/01/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 109

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website