Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 01 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 12 NĂM 2020.

I-Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh  đã chịu ảnh hưởng của bốn đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào những ngày 04, ngày 15, ngày 18 và ngày 29. Trong đó, đáng lưu ý nhất là đợt không khí lạnh ngày 15/12 và được tăng cường tiếp ngày 18/12, gây ra một đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 16-19/12 với nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 11-12oC.

Trong tháng các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên thời tiết phổ biến nhiều mây, một số ngày có mưa nhỏ về đêm và sáng, những ngày còn lại không mưa, ngày nắng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 4,4mm thấp hơn so với TBNN là 15,2mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ trung bình tháng là 18,30C xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,60C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 28,90C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 0,50C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 11,20C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,70C.

Độ ẩm trung bình tháng là 75% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 69mm xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 30mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 66giờ thấp hơn so với TBNN là 31giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 65giờ

II- Thuỷ văn:      

Trong tháng, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Đặc trưng mực nước tháng 12/2020 tại Việt Trì cụ thể là:

 

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

303

 

So sánh

< TBNN: 406

<2019 cùng kỳ: 04

339

(Xuất hiện ngày 03)

So sánh

< TBNN: 482

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ

267

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

< TBNN: 388

<2019 cùng kỳ: 14

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua khu vực tỉnh mưa ít, trời lạnh cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 01 NĂM 2021.

          I-Khí tượng:

Trong tháng 01/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh nên khả năng xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài; có khoảng 2-3 đợt rét đậm rét hại. Cả tháng, có khoảng 3-5 đợt KKL (bao gồm cả KKL tăng cường). Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực vùng núi cao.

Lượng mưa tháng phổ biến: 15 - 30mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình tháng:  16,5 – 17,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     27,0 – 29,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    9,0 – 11,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           35 - 45mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   30 - 50giờ.

          II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện, có 02 đợt xả nước phục vụ đổ ải trong tháng, trong các đợt xả nước, mực nước tại Việt Trì luôn duy trì ở mức trên 5m.  

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

380

600

270

Ngày đăng: 05/01/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 145

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website