Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 02 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 01 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của ba đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào những ngày 07, 17 và 28.

Trong tháng, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt rét đậm, rét hại. Đợt 1 từ ngày 01-03; đợt 2 từ ngày 07-12 với nền nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 9-11oC.

Trong tháng, các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên thời tiết phổ biến nhiều mây, một số ngày có mưa nhỏ về đêm và sáng, những ngày còn lại không mưa, ngày nắng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 4,8mm thấp hơn TBNN là 18,9mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 21,8mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 16,40C xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 1,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 25,80C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 1,80C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 8,90C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 2,40C.

Độ ẩm trung bình tháng là 76% xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 9%.

Lượng bốc hơi là 65mm cao hơn TBNN là 10mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 32mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 76giờ cao hơn TBNN là 14giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 48giờ.

II- Thuỷ văn:        

Trong tháng, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Tháng 01 có 02 đợt xả nước của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng, phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2020- 2021, mực nước tại Việt trì trong các đợt xả nước duy trì ở mức 5m. Tại Quảng cư mực nước chủ yếu biến đổi chậm và giảm dần trong tháng.

Đặc trưng mực nước tháng 01/2021 cụ thể là:

 

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

374

 

So sánh

< TBNN: 317

>2019 cùng kỳ: 56

502

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN: 272

<2020 cùng kỳ: 27

271

(Xuất hiện ngày 04)

So sánh

< TBNN: 361

>2020 cùng kỳ: 42

Quảng

Cư

 

2655

 

So sánh

< TBNN: 9

< 2019 cùng kỳ: 4

2657

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 15

< 2019 cùng kỳ: 8

2653

(Xuất hiện ngày 13)

So sánh

< TBNN: 8

 < 2019 cùng kỳ: 3

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua khu vực tỉnh mưa ít, trời rét đậm cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 02 NĂM 2021.

          I-Khí tượng:

Trong tháng, không khí lạnh (KKL) hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và yếu hơn hẳn so với tháng 01. Rét đậm chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi.

Lượng mưa tháng phổ biến: 50 - 100mm

Nhiệt độ trung bình tháng:  19,0 - 20,00C

Nhiệt độ cao nhất tháng:     29,5 - 30,50C

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    12,0 - 13,00C

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%

Lượng bốc hơi tháng:           45 - 55mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:  60- 70giờ.

          II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện, trong tháng có 01 đợt xả nước phục vụ đổ ải (đợt 3). Tháng 02 khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất năm 2021 trên sông Lô tại Việt Trì. Trong tháng, mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN, Quảng cư ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

330

550

260

Quảng Cư

2655

2670

2653

Ngày đăng: 01/02/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 123

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website