Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 02 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20 /02/2021.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh yếu vào đêm ngày 16. Những ngày còn lại chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên thời tiết phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0,1mm thấp hơn TBNN là 8,1mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 10,6mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 20,20C cao hơn so với TBNN là 1,70C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 26,50C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 3,30C .

- Nhiệt độ thấp nhất: 15,50C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 20mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 26 giờ cao hơn TBNN là 7giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng của điều tiết thủy điện, thời kỳ đầu dao động nhỏ do mưa to thượng nguồn phía bắc.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

341

 

So sánh

< TBNN: 328

>2020 cùng kỳ: 49

415

(Xuất hiện ngày 12)

So sánh

< TBNN: 313

 >2020 cùng kỳ: 59

303

(Xuất hiện ngày 14)

So sánh

< TBNN: 317

>2020 cùng kỳ: 48

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh ít mưa, thời tiết thuận lợi cho vật nuôi và cây trồng, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 20 đến ngày 28/02/2021.

I.Khí tượng:

     Thời kỳ đầu (21-23), thời kỳ giữa (24-26) và thời kỳ cuối (27-28): Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: dưới 5mm.

Nhiệt độ trung bình: 19,5 - 20,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    27,0 - 28,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   15,5 - 16,50C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Số giờ nắng đạt: 20 - 25giờ.  

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1.  
  1. 0
  1.  
 

Ngày đăng: 22/02/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 98

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website