Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 3 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh  đã chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh vào những ngày 09 và ngày 27. Riêng trong ngày 09/2 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên khu vực tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to và dông. Thời tiết phổ biến trong tháng qua đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 56,6mm cao hơn so với TBNN là 34,8mm và cao cùng kỳ năm trước 23,8mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 20,70C cao hơn so với TBNN là 2,30C và cao hơn cùng kỳ năm trước 1,20C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 28,00C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 1,80C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 14,30C xấp xỉ hơn cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 83% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 51mm xấp xỉ TBNN và  cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 67giờ cao hơn so với TBNN là 14giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 9giờ

II- Thuỷ văn:        

Trong tháng, mực nước sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết thủy điện, có 02 đợt xả nước của các hồ cho vụ đông xuân 2020-2021 trong tháng ( đợt 2 và 3), mực nước tại Việt trì trong các đợt xả nước duy trì ở mức 5m. Tại Quảng cư mực nước duy trì ở mức thấp và biến đổi chậm, có dao động vào ngày cuối của kỳ đầu do có mưa trên lưu vực.

Đặc trưng mực nước tháng 02/2021 cụ thể như sau:

 

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

350

 

So sánh

< TBNN: 320

>2020 cùng kỳ: 20

520

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 239

<2020 cùng kỳ: 16

230

(Xuất hiện ngày 08)

So sánh

< TBNN: 382

<2020 cùng kỳ: 10

Quảng

Cư

 

2657

 

So sánh

< TBNN: 5

Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

2682

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

> TBNN: 12

>2020 cùng kỳ: 16

2653

(Xuất hiện ngày 07)

So sánh

< TBNN: 6

 Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua khu vực tỉnh mưa ít, trời lạnh cây trồng phát triển, sâu bệnh ít gây hại.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 3 NĂM 2021.

          I-Khí tượng:

Trong tháng 03, không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây trời rét nhưng số ngày rét không kéo dài. Hiện tượng sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm có thể xuất hiện nhiều ngày trong tháng.

Lượng mưa tháng phổ biến: 40 - 70mm,

Nhiệt độ trung bình tháng:  21,5 – 22,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     30,0 – 32,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    17,0 – 19,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           40 - 50mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   35 - 45giờ.                                                                                               

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN, Quảng cư ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

300

450

250

Quảng Cư

2665

2700

2653

Ngày đăng: 01/03/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 104

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website