Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 3 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/03/2021.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của hai khối không khí lạnh vào ngày 03 và ngày 08 sau không khí lạnh suy yếu và biến tính nên thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến có đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 14,0mm  xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 76,2mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 21,10C cao hơn so với TBNN là 1,30C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,20C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 5,80C .

- Nhiệt độ thấp nhất: 16,40C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 86% xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 13mm thấp hơn với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 8mm.

- Số giờ nắng: 7giờ thấp hơn so với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 10-15giờ.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

280

 

So sánh

< TBNN: 365

<2020 cùng kỳ: 43

342

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

< TBNN: 333

 <2020 cùng kỳ: 34

243

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 372

<2020 cùng kỳ: 22

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh phổ biến ít mưa, lạnh về đêm và sáng cây trồng phát triển, sâu bệnh ít gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/3/2021.

I.Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (11-13) và thời kỳ cuối (18-20): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời kỳ giữa (14-17): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

 Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 10-30mm.

Nhiệt độ trung bình: 21,5 - 22,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    27,0 - 29,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   19,0 - 21,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 90%,         

Lượng bốc hơi: 15 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 10 - 20giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

300

40

250

 

 

Ngày đăng: 12/03/2021 - Số lần được xem: 80

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website