Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 3 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/03/2021.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu và biến tính nên thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến có đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trời lạnh.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 3,2mm thấp hơn so với TBNN là 15,3mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 14,4mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 24,10C cao hơn so với TBNN là 3,30C và cao hơn cùng kỳ năm trước 2,20C.

- Nhiệt độ cao nhất: 29,00C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,50C .

- Nhiệt độ thấp nhất: 20,50C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2,00C

- Độ ẩm trung bình: 88% xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 13mm xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 5giờ thấp hơn so với TBNN là 7giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần tại Việt Trì như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

298

 

So sánh

< TBNN: 350

<2020 cùng kỳ: 11

322

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

< TBNN: 364

 <2020 cùng kỳ: 46

276

(Xuất hiện ngày 14)

So sánh

< TBNN: 340

>2020 cùng kỳ: 13

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh phổ biến ít mưa, độ ẩm cao cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31/3/2021.

I.Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (21-23): có mưa, mưa rào và có nơi có dông ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời  rét.

- Thời kỳ giữa (24-27) và thời kỳ cuối (28-31): có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 25/3 đêm và sáng trời lạnh.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 10-30mm.

Nhiệt độ trung bình: 21,5 - 22,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    28,0 - 30,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   18,0 - 20,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 90%,         

Lượng bốc hơi: 15 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 10 - 20giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1.  
  1. 0
  1.  
 

Ngày đăng: 22/03/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 73

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website