Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 4 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 03 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh vào ngày 03, 08 và 21.

Trong tháng, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và biến tính nên thời tiết nhiều ngày có mưa phùn về đêm và sáng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 28,8mm thấp hơn so với TBNN là 23,2mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 106,6mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 22,70C cao hơn so với TBNN là 1,90C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 30,50C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 3,50C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 16,40C xấp xỉ hơn cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 86% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 46mm thấp hơn so với TBNN là 9mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 10mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 34giờ thấp hơn so với TBNN là 11giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 10giờ.

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Trị số đặc trưng mực nước tháng 03/2021 tại Việt Trì cụ thể là:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

291

 

So sánh

< TBNN: 361

< 2020 cùng kỳ: 45

342

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

< TBNN: 295

< 2020 cùng kỳ: 53

216

(Xuất hiện ngày 22)

So sánh

< TBNN: 383

<2020 cùng kỳ: 47

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh phổ biến ít mưa, đêm và sáng trời lạnh cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 04 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

        Không khí lạnh(KKL) hoạt động với cường độ yếu, có xu hướng lệch Đông. Số ngày nắng nóng trong tháng 4/2021 ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ nhưng nhiều hơn so với năm 2020.

        Lượng mưa tháng phổ biến: 150 - 200mm,

Nhiệt độ trung bình tháng:  24,5 - 25,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     34,0 - 35,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    15,0 - 16,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           50 - 60mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   70 - 80giờ.  

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Vi ệt Trì chịu ảnh hưởng xả phát điện của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

 

Việt Trì

 

320

 

500

 

270

Ngày đăng: 02/04/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 114

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website