Thông báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 6 năm 2021)


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 05 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đợt 1 từ ngày từ 22-23, đợt 2 từ ngày 28-31 với nền nhiệt độ cao nhất ngày từ 36-39 độ.

Trong tháng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực tỉnh một số ngày có mưa vừa đến mưa to; những ngày khác phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 172,6mm cao hơn so với TBNN là 11,9mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 85,4mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 29,80C cao hơn so với TBNN là 2,00C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 39,40C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 22,70C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 80% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 90m xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 199 giờ cao hơn so với TBNN là 41giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 16giờ.      

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, đầu tháng xuất hiện 01 trận lũ với biên độ 1.63m. Mực nước trung bình tháng ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 5/2021

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

468

 

So sánh

< TBNN: 361

< 2020 cùng kỳ: 45

529

(Xuất hiện ngày 07)

So sánh

< TBNN: 295

< 2020 cùng kỳ: 53

362

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 383

<2020 cùng kỳ: 47

 

Quảng Cư

 

2683

 

So sánh

< TBNN: 361

< 2020 cùng kỳ: 45

2823

(Xuất hiện ngày 05)

So sánh

< TBNN: 295

< 2020 cùng kỳ: 53

2661

(Xuất hiện ngày 04)

So sánh

< TBNN: 383

<2020 cùng kỳ: 47

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh xuất hiện nắng nóng, độ ẩm thấp. cây trồng kém phát triển sau bệnh gây hại.       

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 6 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

Trong tháng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên cao có khả năng gây mưa dông diện rộng cho khu vực. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng 03-04 ngày đầu tháng duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Sau đó nhiệt độ giảm và đến nửa cuối tháng 6/2021, nắng nóng xảy ra nhiều ngày, mưa có xu hướng giảm.

Trong nửa cuối tháng 6, xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có thể xuất hiện trên khu vực Biển Đông, nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Lượng mưa tháng phổ biến: 250 - 300mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  29,5 – 30,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     39,5 – 40,50C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    23,0 – 24,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      75 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           90 - 100mm.

        Tổng số giờ nắng trong tháng:   150 - 200giờ.                                     

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết xả phát điện của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm. Mực nước trung bình tháng ở mức xấp xỉ Thấp hơn TBNN.

Trị Số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

450

550

400

Quảng Cư

2690

2800

2658

Ngày đăng: 01/06/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 109

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website