Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 9 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 8 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

            Trong tháng, xuất hiện 1 cơn bão trên biển đông, cơn bão số 4 (có tên quốc tế là Lupit). Chiều ngày 05, bão số 4 đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão này không ảnh hưởng đến thời tiết trong tỉnh. Khu vực tỉnh đã có 02 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng:

- Đợt 1:do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m  nên trên khu vực tỉnh đã có đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 10-13/8 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên như Phúc Yên 240,6mm,…

- Đợt 2: do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đã có đợt  mưa dông diện rộng từ ngày 27-28/8 với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên như Bình Xuyên 78,8mm, Xuân Hòa 96.0mm.        Trong tháng, các nơi trong tỉnh còn chịu ảnh hưởng của 03 đợt nắng nóng diện rộng, cụ thể:

          - Đợt 1 từ ngày (02-08/8), với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38oC, có nơi trên như Vĩnh Yên  39,00C (ngày 07).

- Đợt 2 từ ngày (13-14/8), với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC.

- Đợt 3 từ ngày (16-22/8), với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC.

          Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 272,9mm xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 376,9mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 30,30C cao hơn TBNN là 1,50C và cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,10C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 39,00C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,60C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 24,20C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 78% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 93mm cao hơn TBNN là 20mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 23mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 192giờ cao hơn TBNN là 25giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước là 50giờ.

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, thời kỳ đầu tháng xuất hiện dao động. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 8/2021

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

500

So sánh

< TBNN: 671

< 2020 cùng kỳ: 251

628

(Xuất hiện ngày 18)

So sánh

< TBNN: 797

< 2020 cùng kỳ: 390

416

(Xuất hiện ngày 14)

So sánh

< TBNN: 580

<2020 cùng kỳ: 208

 

Quảng Cư

 

2690

 

So sánh

< TBNN: 47

< 2020 cùng kỳ: 15

2787

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 89

< 2020 cùng kỳ: 87

2668

(Xuất hiện ngày 09)

So sánh

< TBNN: 29

>2020 cùng kỳ: 05

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh xuất hiện một số ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại.  

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 9 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

Trong tháng, có khả năng xuất hiện 02-03 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 01-02 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.

Trong tháng, trên khu vực tỉnh khả năng có 2-3 đợt mưa rào và dông trên diện rộng và có khả năng vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ nhưng không kéo dài.

Lượng mưa tháng phổ biến: 100 - 200mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình:  28,0 – 29,00C,

Nhiệt độ cao nhất:     35, – 37,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:    23,0 – 25,00C,

Độ ẩm trung bình:      80 - 85%,

Lượng bốc hơi:           70 - 80mm,

Tổng số giờ nắng trong tháng:   100 - 150giờ.

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. khả năng trong tháng xuất hiện dao động nhỏ. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, trong khả năng xuất hiện  lũ và những dao động nhỏ. Mực nước trung bình tháng ở mức Thấp hơn TBNN.

Trị Số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

500

800

420

Quảng Cư

2690

2800

2665

Ngày đăng: 01/09/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 84

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website