Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 10 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 30/09/2021.

I.Khí tượng:

        Trong tuần, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh đã xảy ra 1 đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 23-26 với tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên như Vĩnh Yên 175,6mm. Những ngày còn lại phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

         - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 175,8mm cao hơn TBNN là 126,2mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 23,5mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 27,90C cao hơn TBNN là 0,50C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 34,40C thấp hơn TBNN là 0,90C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23,40C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 85% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 20mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 41giờ thấp hơn TBNN là 16 giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

         II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. các đặc trưng mực nước trong tuần ở mức thấp hơn nhiều TBNN và cùng kỳ 2020.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm. có dao động nhỏ vào cuối kỳ, mực nước trung bình tuần ở mức thấp hơn TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

363

 

So sánh

<TBNN: 623

<2020cùng kỳ: 334

 

418

(Xuất hiện ngày 28)

So sánh

<TBNN: 666

< 2020 cùng kỳ: 361

317

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

< TBNN: 585

<  2020 cùng kỳ: 280

Quảng cư

 

 

 

2692

 

So sánh

<TBNN: 21

<2020 cùng kỳ: 18

2724

(Xuất hiện ngày 26)

So sánh

<TBNN: 37

<2020 cùng kỳ: 51

2677

(Xuất hiện ngày 22)

So sánh

< TBNN: 20

<2020 cùng kỳ: 19

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

        Tuần qua, các nơi trong tỉnh thời tiết mưa nhiều, cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/10/2021.

I.Khí tượng:

Từ ngày 01-08, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ ngày 05-06, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09-10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 30-50mm.

Nhiệt độ trung bình: 26,5 - 27,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    33,0 - 34,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   21,0 - 22,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 25 - 35mm,

Số giờ nắng đạt: 30 - 40giờ.

         II. Thủy Văn:

Trong tuần, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm, mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

 

Việt Trì

 

  1.  
  1.  
  1.  

Quảng Cư

 

  1.  

 

  1.  
  1.  
 

Ngày đăng: 01/10/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 59

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website