Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 10 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 9 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

          Trong tháng, xuất hiên cơn bão (CONSON), đêm ngày 08, cơn bão này đã vượt qua đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 5. Khoảng 20h ngày 11, cơn bão này đi vào vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sáng sớm ngày 12, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối ngày 12 áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng thấp ngay trên vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cơn bão này không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Vĩnh Phúc.

         Trong tháng, khu vực tỉnh đã xảy ra 1 đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 23-26 với tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên như Vĩnh Yên 175,6mm.

         Trong tháng, xảy ra 1 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 11-12, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35,5-360C.

         Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 323,8mm cao hơn TBNN là 164,3mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 73,1mm.

         Nhiệt độ trung bình tháng là 28,50C xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 0,60C.

         Nhiệt độ cao nhất tháng là 36,30C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 0,70C.

         Nhiệt độ thấp nhất tháng là 23,40C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, thời kỳ đầu tháng xuất hiện dao động. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 9/2021

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

409

So sánh

< TBNN: 635

< 2020 cùng kỳ: 254

543

(Xuất hiện ngày 07)

So sánh

< TBNN: 722

< 2020 cùng kỳ: 236

317

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

< TBNN: 575

<2020 cùng kỳ: 235

 

Quảng Cư

 

2694

 

So sánh

< TBNN: 28

< 2020 cùng kỳ: 04

2733

(Xuất hiện ngày 05)

So sánh

< TBNN: 96

< 2020 cùng kỳ: 42

2673

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 21

Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh mưa nhiều, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại.       

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 10 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

Trong tháng 10, khả năng có khoảng 02-03 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng và có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng.

Trong tháng, nhiều ngày có mưa rào và dông. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

          Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

 

Khu vực dự báo

Thời kỳ từ

01-10/10

Thời kỳ từ

11-20/10

Thời kỳ từ

 21-31/10

Ttb(°C)

R(mm)

Ttb(°C)

R(mm)

Ttb(°C)

R(mm)

Vĩnh Phúc

26,5-27,5

30-50

24,5-25,5

40-80

 24,0-25,0

20-40 

       

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, xuất hiện dao động nhỏ vào giữa tháng. Mực nước trung bình tháng ở mức Thấp hơn TBNN.

Trị Số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

350

500

250

Quảng Cư

2685

2740

2665

Ngày đăng: 04/10/2021 - Số lần được xem: 80

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website