Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 10 năm 2021)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/10/2021.

I.Khí tượng:

Trong tuần, sau cơn bão số 7, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, cụ thể:

Bão số 8 (Kompasu) đi vào Biển Đông ngày 12. Ngày 14 bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Nam Định đến Thanh Hóa, sau đó suy yếu thành vùng thấp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8 nên ở khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa vừa, mưa to từ ngày 14-16 với tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40-60mm, riêng Tam Đảo là 253.2mm, Vĩnh Tường 108.6mm.

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh tăng cường vào chiều ngày 15 với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-200C, riêng vùng núi cao Tam Đảo từ 13-140C.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 172.2mm cao hơn TBNN là 135.9mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 84.8mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 22.70C thấp hơn TBNN là 3.10C và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 1.40C.

- Nhiệt độ cao nhất: 30.00C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 1.80C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18.20C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2.40C.

- Độ ẩm trung bình: 88% thấp hơn TBNN là 8% và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 9%.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 13mm thấp hơn TBNN là 13% và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 10%.

- Số giờ nắng: 10giờ thấp hơn TBNN là 35giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 4giờ.         

         II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, có dao động vào cuối kỳ do mưa to trên lưu vực. các đặc trưng mực nước trong tuần ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm. có dao động vào đầu kỳ, mực nước trung bình tuần ở mức cao hơn TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

471

 

So sánh

<TBNN: 451

<2020cùng kỳ: 228

 

637

(Xuất hiện ngày 17)

So sánh

<TBNN: 372

< 2020 cùng kỳ: 203

277

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

< TBNN: 566

<  2020 cùng kỳ: 315

Quảng cư

 

 

 

2720

 

So sánh

>TBNN: 07

Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

2796

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

>TBNN: 31

>2020 cùng kỳ: 15

2685

(Xuất hiện ngày 20)

So sánh

< TBNN: 07

>2020 cùng kỳ: 10

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

        Tuần qua, các nơi trong tỉnh thời tiết mưa nhiều, cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31/10/2021.

I.Khí tượng:

Từ ngày 21-26, có mưa vài nơi, riêng ngày 21 có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 21-23 trời rét.

Từ ngày 27-31, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 40-80mm.

Nhiệt độ trung bình: 23.5 – 24.50C,

Nhiệt độ cao nhất:    28.0 – 29.00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   17.5 – 18.50C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 20 - 30giờ.

         II. Thủy Văn:

Trong tuần, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm, có dao động nhỏ vào giữa tuần, mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

 

Việt Trì

 

  1.  
  1.  
  1.  

Quảng Cư

 

  1.  

 

  1.  
  1.  
 

 

Ngày đăng: 22/10/2021 - Số lần được xem: 57

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website