Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 11 năm 2021


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 10 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 02 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới. Khu vực tỉnh Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng của 2 hoàn lưu cơn bão đó là cơn bão số 7 và cơn bão số 8. Cụ thể:

        - Bão số 7 (Rionrock) được mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới vào ngày 8/10;  đến ngày 10/10 bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định, sau đó suy yếu thành vùng thấp và đi vào đất liền. Từ ngày 9-1/10 trên khu vực tỉnh đã có đợt mưa lớn diện rộng.

        -  Bão số 8 (Kompasu) đi vào Biển Đông ngày 12/10;  đến ngày 14/10 bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, sau đó suy yếu thành vùng thấp và đi vào đất liền. Từ ngày 14-16/10 trên khu vực tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

        Trong tháng có 04 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường xảy ra vào các ngày 10/10, 15/10 , 19/10 và ngày 28/10. Thời tiết các nơi trong tháng chủ yếu có mưa lớn vào các ngày ảnh hưởng của bão và không khí lạnh. Khu vực tỉnh đã có 3 đợt mưa lớn diện rộng:

        - Đợt 1: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, từ ngày 9-11/10 trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc có mưa lớn diện rộng  với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên như Tam Đảo 335,3mm,…

        - Đợt 2: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 8 kết hợp rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên ngày 14-16/10 khu vực tỉnh Vĩnh Phúc có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến  40-80mm, có nơi mưa rất to như Vĩnh Tường 105,2mm, Tam Đảo 253,2mm,…

        - Đợt 3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao từ ngày 28-31/10 có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

         Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 441,8mm cao hơn TBNN là 334,7mm và cao hơn cùng kỳ năm trước là 321,5mm.

         Nhiệt độ trung bình tháng là 24,50C thấp hơn  TBNN là 1,20C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

         Nhiệt độ cao nhất tháng là 35,50C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,20C.

         Nhiệt độ thấp nhất tháng là 18,20C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, thời kỳ giữa tháng xuất hiện dao động. Mực nước trung bình tháng ở mức cao hơn TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 10/2021

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

382

So sánh

< TBNN: 555

< 2020 cùng kỳ: 286

637

(Xuất hiện ngày 17)

So sánh

< TBNN: 468

< 2020 cùng kỳ: 283

263

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

< TBNN: 514

<2020 cùng kỳ: 249

 

Quảng Cư

 

2700

 

So sánh

> TBNN: 10

> 2020 cùng kỳ: 13

2796

(Xuất hiện ngày 05)

So sánh

> TBNN: 17

> 2020 cùng kỳ: 31

2669

(Xuất hiện ngày 09)

So sánh

< TBNN: 21

Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh mưa nhiều, cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại. 

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 11 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

Trong tháng 11/2021, khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông và không có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ khoảng ngày 7/11, không khí lạnh (KKL) hoạt động gia tăng tần suất và cường độ.

Trên khu vực tỉnh tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

          a. Xu thế nền nhiệt độ: 

          Nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình các nơi phổ biến từ 21-220C.

b. Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ, có nơi xấp xỉ TBNN. Tổng lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biến từ 40-80mm.

 

Khu vực dự báo

Thời kỳ từ

01-10/11

Thời kỳ từ

11-20/11

Thời kỳ từ

 21-30/11

Ttb(oC)

R(mm)

Ttb(oC)

R(mm)

Ttb(oC)

R(mm)

Vĩnh Phúc

22.5-23.5

20-50

21.5-22.5

10-30

20.0-21.0

5-10

 

       

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm. Mực nước trung bình tháng ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị Số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

350

500

250

Quảng Cư

2685

2740

2665

Ngày đăng: 03/11/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 27

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website