Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 11 năm 2021)


 • Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/11/2021.

I.Khí tượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào đêm ngày 07/11 nên sáng sớm ngày 08/11, khu vực tỉnh đã có mưa rải rác.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời kỳ đầu đã có mưa rải rác. Những ngày còn lại phổ biến không mưa.

         - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 23,7mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 23,7mm.

         - Nhiệt độ trung bình tuần: 24,10C cao hơn TBNN là 0,90C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 30,60C cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,60C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18,00C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ TBNN  và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 20mm thấp hơn TBNN là 6mm và xấp xỉ kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 30giờ thấp hơn TBNN là 16giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 6giờ.

         II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. các đặc trưng mực nước trong tuần ở mức thấp hơn nhiều TBNN và cùng kỳ 2020.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, giảm dần và biến đổi chậm. Mực nước trung bình tuần ở mức trên TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

373

 

So sánh

<TBNN: 461

<2020cùng kỳ: 133

 

442

(Xuất hiện ngày 06)

So sánh

<TBNN: 467

< 2020 cùng kỳ: 156

293

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 473

<  2020 cùng kỳ: 134

Quảng cư

 

 

 

2691

 

So sánh

>TBNN: 16

>2020 cùng kỳ: 25

2717

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

>TBNN: 20

>2020 cùng kỳ: 42

2678

(Xuất hiện ngày 22)

So sánh

> TBNN: 07

>2020 cùng kỳ: 15

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

        Tuần qua, các nơi trong tỉnh thời tiết có mưa, trời lạnh,  cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/11/2021.

I.Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (11-13) và thời kỳ cuối (17-20): Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét; từ ngày 17-19/11 đêm và sáng trời lạnh.

- Thời kỳ giữa (14-16): Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 0 - 10mm.

Nhiệt độ trung bình: 21,5 - 22,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    26,0 - 28,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   16,0 - 18,00C,

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 35- 45giờ.

         II. Thủy Văn:

Trong tuần, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm, mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị số dự báo

Đặc trưng

 •  
 1. cm)
 1. cm)
 1. cm)

 

Việt Trì

 

 1.  
 1.  
 1.  

Quảng Cư

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 

Ngày đăng: 11/11/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 16

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website